ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2017, том 51, N 4


Новожилов Д.О., Карпов П.А., Блюм Я.Б.Біоінформаційний пошук Са2+­ та кальмодулін­залежних протеїнкіназ, потенційно пов’язаних з регуляцією рослинного цитоскелета 3-12
 
Самовол О.П., Корнієнко С.І., Кравченко В.А., Кондратенко С.І.Зміна менделівського співвідношення і рекомбінаційних параметрів мейозу у гібридів F1 томата під впливом дії γ-опромінювання13-20
 
Топтіков В.А., Тоцький В.М., Алєксєєва Т.Г., Ковтун О.О.Популяційно­генетична структура угруповань рапани в північно­західній частині Чорного моря21-32
 
Мицик Н.Й., Ольхович Н.В., Горовенко Н.Г.Мажорна мутація p.His281Tyr в гені GLB1 у пацієнтів з GM1­гангліозидозом з України33-38
 
Пилип Л.Я., Микитенко Д.А., Судома И.А., Зукин В.Д.Новая мутация гена андрогенового рецептора у пациентки с полной формой синдрома нечувствительности к андрогенам39-43
 
Трухачев В.И., Олейник С.А., Злыднев Н.З., Морозов В.Ю., Селионова М.И., Чижова Л.Н., Скокова А.В.Особенности хромосомного набора коров северокавказской популяции голштинской породы при нарушении функции воспроизводства44-51
 
Петрушко М.П., Павлович О.В., Піняєв В.І., Волкова Н.О., Подуфалий В.В.Апоптоз і процеси фрагментації ДНК у нативних і кріоконсервованих сперміях людини при нормо­ та патоспермії52-56
 
Войчук С.И., Зеленая Л.Б., Громозова Е.Н., Подгорский В.С., Думанский В.Ю., Безверхая А.П.Возможная роль полифосфатаз в чувствительности дрожжей к электромагнитным полям DCS-180057-68
 
Дзіцюк В.В., Круглик С.Г., Спиридонов В.Г.Особливості генетичної мінливості собак породи французький бульдог за мікросателітними локусами69-74
 
Majid M.U., Awan M.F., Fatima K., Tahir M.S., Ali Q., Rashid B., Rao A.Q., Nasir I.A., Husnain T.Genetic resources of chili pepper (Capsicum annuum L.) against Phytophthora capsici and their induction through various biotic and abiotic factors75-78
 
Lombardo L.A., Nisi M.M., Salines N., Ghione C.E., Helguera M.Identification of novel high molecular weight glutenin subunit mutants in bread wheat (Triticum aestivum L.)79-80
 
Phimphan S., Supiwong W., Tanomtong A., Pinthong K., Saowakoon S., Kaewsri S.Karyotypic study of five lutjanid species using conventional and Ag­NORs banding techniques81-83
 
Э.А. Деминой «Радиогенный рак: эпидемио­логия и первичная профилактика»84
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 02.10.23