ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Успадкування ознак забарвлення колоса, зерна та його морфометричні параметри у гібридів F1–F2 Triticum spelta L. × Triticum aestivum L.

Січкар С.М., Дубровна О.В.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Исследован характер наследования морфологических признаков окраски колоса, зерна и его морфометрических параметров в простых и беккроссных гибридах F1 и F2 спельты с мягкой пшеницей. Подтверждено, что у разных видов пшеницы признак ширины зерна определяется одним гомологичным геном. Выявлено неполное доминирование гена, который детерминирует признак длины зерна. Показано, что увеличение дозы генов одного вида пшеницы у беккроссного гибрида повышает отличие от другого вида и приближает значение количественных параметров зерна с признаками насыщающего вида. Расщепление признаков окраски колоса и зерна в потомстве F2 проходит по дигибридной схеме 15:1 и контролируется двумя доминантными гомологичными генами.

Досліджено характер успадкування морфологічних ознак забарвлення колоса, зерна та його морфометричних параметрів у простих та бекросних гібридів F1 і F2 спельти з м’якою пшеницею. Підтверджено, що у різних видів пшениці ознака ширини зерна визначається одним гомологічним геном. Виявлено неповне домінування гена, який детермінує ознаку довжини зерна. Показано, що збільшення дози генів одного виду пшениці у бекросного гібрида підвищує відмінності від іншого виду і наближує значення кількісних параметрів зерна до ознак насичуючого виду. Встановлено, що розщеплення ознак забарвлення колоса та зерна в потомстві F2 проходить за дигібридною схемою 15:1 і контролюється двома домінантними гомологічними генами.

Ключові слова: Triticum spelta L., T. aestivum L., форма зерна, ознаки забарвлення, генетичний аналіз

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 5, C. 22-29

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

E-mail: sichkar07 gmail.com

Січкар С.М., Дубровна О.В. Успадкування ознак забарвлення колоса, зерна та його морфометричні параметри у гібридів F1–F2 Triticum spelta L. × Triticum aestivum L., Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 5, C. 22-29.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. M. Sichkar, O. V. Dubrovna Inheritance of the traits of spike and grain color and morphometric parameters of the grain in F1 and F2 hybrids of Triticum spelta L. × Triticum aestivum L., Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 5, pp. 339-345
DOI: 10.3103/S0095452717050097


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 07.06.23