ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Растения и микрогравитация: закономерности влияния на клеточном и молекулярном уровнях

Кордюм Е.Л., Чепмен Д.К.

Оригінальна работа 


[Free Internet Supplement]  

Освещаются эффекты влияния реальной и симулированной микрогравитации на определенные клеточные компоненты и процессы, включая новую, недавно полученную информацию. Значительное внимание уделяется влиянию микрогравитации на состояние цитоплазматической мембраны, транскриптома и протеома, клеточной стенки и Ca2+-сигналинга в растительных клетках, не специализированных к восприятию гравитационного стимула. Подчеркивается исключительное значение данных об органоспецифичности реакций транскриптома и протеома на условия космического полета, открывающих новые углубленные подходы к решению фундаментальных и прикладных проблем космической биологии.

РЕЗЮМЕ. Висвітлюються ефекти впливу реальної та симульованої мікрогравітації на певні клітинні компоненти та процеси, включаючи нову, нещодавно отриману інформацію. Значна увага приділяється впливу мікрогравітації на стан цитоплазматичної мембрани, транскриптому і протеому, клітинної стінки та Ca2+-сигналінгу в рослинних клітинах, не спеціалізованих до сприйняття гравітаційного стимулу. Підкреслюється виключне значення даних щодо органоспецифічності реакцій транскриптому та протеому на умови космічного польоту, що відкриває нові поглиблені підходи до рішення фундаментальних і прикладних проблем космічної біології.

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 2, C. 47-58

  • Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев
  • Пенсильванский университет, США

E-mail: сellbiol ukr.net

Кордюм Е.Л., Чепмен Д.К. Растения и микрогравитация: закономерности влияния на клеточном и молекулярном уровнях, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 2, C. 47-58.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
E. L. Kordyum, D. K. Chapman Plants and microgravity: Patterns of microgravity effects at the cellular and molecular levels, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 2, pp. 108–116
DOI: 10.3103/S0095452717020049


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23