ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Різноманітність українських сортів пшениці м’якої озимої за локусами запасних білків та молекулярними маркерами генів стійкості до хвороб

Козуб Н.О., І.О. Созінов, Карелов А.В., Блюм Я.Б., Созінов О.О.

Оригінальна работа 


[Free Internet Supplement]  

Досліджено різноманітність українських сортів пшениці мякої озимої за локусами запасних білків Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1, Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1, Gli-A3, Gli-B5, Gli-A6 (362 сорти) та за маркерами генів помірної стійкості до низки біотрофних патогенів Lr34/Yr18/Pm38/Sr57/Bdv1, чутливості до токсинів А некротрофних грибів Pyrenophora triticirepentis та Stagonospora nodorum Tsn1, чутливості до токсину Б P. tritici-repentis Tsc2, помірної стійкості до фузаріозу колоса TDF_076_2D (181 сорт). Виявлено істотні відмінності за частотами алелів даних маркерних локусів між групами сортів, створених у різних ґрунтово-кліматичних зонах. Підтверджено збереження набору переважаючих алелів у груп сортів певної зони в різні періоди селекції. Водночас зазначено появу нових асоціацій алелів у групах сортів Степу (зокрема, Gli-A1g, Glu-B1al) і Центрального Лісостепу (1AL/1RS, Glu-Bd) в останні 20 років. Виявлено невипадкові асоціації між алелями генів стійкості до хвороб, а також алелями генів стійкості до хвороб та алелями локусів запасних білків.

РЕЗЮМЕ. Исследовано разнообразие украинских сортов мягкой пшеницы озимой по локусам запасных белков Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1, Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1, Gli-A3, Gli-B5, Gli-A6 (362 сорта) и по маркерам генов умеренной устойчивости к ряду биотрофных патогенов Lr34/Yr18/Pm38/Sr57/Bdv1, чувствительности к токсинам А некротрофных грибов Pyrenophora triticirepentis и Stagonospora nodorum Tsn1, чувствительности к токсину Б P. tritici-repentis Tsc2, умеренной устойчивости к фузариозу колоса TDF_076_2D (181 сорт). Выявлены существенные различия по частотам аллелей данных маркерных локусов между группами сортов, созданных в различных почвенно-климатических зонах. Подтверждено сохранение набора превосходящих аллелей у групп сортов определенной зоны в разные периоды селекции. В то же время отмечено появление новых ассоциаций аллелей в группах сортов Степи (в частности, Gli-A1g, Glu-B1al) и Центральной Лесостепи (1AL/1RS, Glu-Bd) в последние 20 лет. Выявлены неслучайные ассоциации между аллелями генов устойчивости к болезням, а также аллелями генов устойчивости к болезням и аллелями локусов запасных белков.

Ключові слова: Triticum aestivum, запасні білки, гени стійкості, алелі, асоціації генів, різноманітність

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 2, C. 59-73

  • Інститут захисту рослин НААН України, Київ
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

E-mail: natalkozub gmail.com, sia1 i.com.ua

Козуб Н.О., І.О. Созінов, Карелов А.В., Блюм Я.Б., Созінов О.О. Різноманітність українських сортів пшениці м’якої озимої за локусами запасних білків та молекулярними маркерами генів стійкості до хвороб, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 2, C. 59-73.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. A. Kozub, I. A. Sozinov, A. V. Karelov, Ya. B. Blume, A. A. Sozinov Diversity of Ukrainian winter common wheat varieties with respect to storage protein loci and molecular markers for disease resistance genes, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 2, pp. 117–129
DOI: 10.3103/S0095452717020050


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.09.23