ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Генетичне профілювання українських сортів черешні (Prunus avium L.) з використанням ISSR-ПЛР маркерів

Іванович Я.І., Удовиченко К.М., Бублик М.О., Волков Р.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. ISSR-ПЦР маркеры использованы для оценки генетического разнообразия и установления степени родства 21 сорта черешни украинской и 3 сортов западноевропейской селекции, которые широко культивируются в Украине. Оценены дискриминационные возможности 11 ISSR-ПЦР праймеров, с использованием которых получены 193 продукта амплификации. Лучшими праймерами, пригодными для рутинного использования, оказались UBC 835, 836, 841 и 881. Исследованные сорта являются генетически гетерогенными и могут быть разделены на две основные группы. К первой относятся близкородственные сорта, полученные путем гибридизации Дроганы желтой, Валерия Чкалова и нескольких других форм. Вторая группа охватывает менее схожие сорта, которые возникли от западноевропейских и неизвестных предков. Обсуждается происхождения нескольких украинских сортов.

ISSR-ПЛР маркери використано для оцінки генетичного різноманіття та встановлення ступеня спорідненості 21 сорту черешні української та трьох сортів західноєвропейської селекції, які широко культивуються в Україні. Оцінено дискримінаційні можливості 11 ISSR-ПЛР праймерів, з використанням яких отримали 193 продукти ампліфікації. Кращими праймерами, придатними для рутинного використання, виявились UBC 835, 836, 841 та 881. Досліджені сорти є генетично гетерогенними та можуть бути розділені на дві основні групи. До першої належать близькоспоріднені сорти, отримані шляхом гібридизації Дрогани жовтої, Валерія Чкалова та деяких інших форм. Друга група охоплює менш подібні сорти, які виникли від західно-європейських та невідомих предків. Обговорюється походження кількох українських сортів.

Ключові слова: украинские сорта черешни, ISSR-ПЦР, генетическое разнообразие, Prunus avium
українські сорти черешні, ISSRмаркери, генетичне різноманіття, Prunus avium

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 1, C. 61-68

  • Інститут садівництва НААН України, Київ
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

E-mail: ivanovych.yar gmail.com

Іванович Я.І., Удовиченко К.М., Бублик М.О., Волков Р.А. Генетичне профілювання українських сортів черешні (Prunus avium L.) з використанням ISSR-ПЛР маркерів, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 1, C. 61-68.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Ya. I. Ivanovych, K. M. Udovychenko, M. O. Bublyk, R. A. Volkov ISSR-PCR fingerprinting of Ukrainian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 1, pp. 40–47
DOI: 10.3103/S0095452717010066


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23