Цитологія і генетика 2017, том 51, № 6, 81-82
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Cytogenetic effect of prolonged in vitro exposure of Allium cepa L. root meristem cells to salt stress

Kiełkowska A.

Institute of Plant Biology and Biotechnology, Unit of Genetics Plant Breeding and Seed Science, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Krakow, Poland

РЕЗЮМЕ. Cтрес, викликаний засоленням, впливає на ріст та регуляцію рослин, однак, відомості про його дію на цитологічні зміни обмежені. Метою даного дослідження було виявлення морфологічних та цитогенетичних реакцій коренів Allium cepa після довготривалого (7, 14, 20 днів) впливу стресу, викликаного засоленням, в умовах культури тканин. Корені рослин оброблювали різними концентраціями (100, 200, 300 мМ) NaCl та KCl, додаючи їх до поживного середовища. Обидві солі викликали зниження росту кореня та очевидний цитотоксичний ефект, відображений у зниженні мітотичної активності клітин кінчика кореня та підвищенні різних аномальних явищ, зокрема, хромосомних розривів і мостів, а також утворення мікроядер. Цей експеримент показав відмінності у дії надлишкових об’ємів обох солей, використаних в експерименті, на клітинному рівні, оскільки KCl викликав вищу частоту аномальних явищ під час поділу клітин, у той час як NaCl продемонстрував вищий мітодепресивний ефект та частіше призводив до загибелі клітин меристеми кореня.

Ключові слова: Allium cepa, chromosomal abnormalities, NaCl/KCl salt stress, nuclear abnormalities, mitotic index, root-tip, salinity

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 6, 81-82

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література