ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Профили цитокинов в тканях мышей после облучения проекции тимуса фемтосекундным лазером

Каневский В.А., Пушкарев В.М.

Оригінальна работа 
Изучали эффекты импульсного фемтосекундного лазерного излучения в ближней ультрафиолетовой области на уровни цитокинов в тимусе, крови и коже облученных мышей. Облучение области проекции тиму-са лазерным излучением низкой интенсивности продемонстрировало существенные изменения уровней цитокинов в коже и тимусе и в меньшей мере – в крови мышей. Лазерное облучение с плотностью мощности 20 мВт/см2 влияет на профиль цитокинов в тимусе: IFN-γ, IL-3, IL-4, IL-5, эотаксина, GM-CSF и хемокина KC ‒ факторов, которые могут влиять на дифференциацию и пролиферацию клеток иммунной системы в железе. Предполагается, что изменения экспрессии цитокинов в тимусе после облучения лазером объясняются реорганизацией биохимических процессов, возможно связанных с созреванием клеток в железе.

РЕЗЮМЕ. Вивчали ефекти імпульсного фемтосекундного лазерного випромінювання в ближній ультрафіолетовій області на рівні цитокінів у тимусі, крові і шкірі опромінених мишей. Опромінення області проекції тимусу лазерним випромінюванням низької інтенсивності продемонструвало істотні зміни рівнів цитокінів в шкірі і тимусі та меншою мірою –у крові мишей. Лазерне опромінення зі щільністю потужності 20 мВт/см2 впливає на профіль цитокінів в тимусі: IFN-γ, IL-3, IL-4, IL-5, еотаксину, GM-CSF і KC – факторів. які можуть впливати на диференціацію і проліферацію клітин імунної системи в залозі. Припускається, що зміни експресії цитокінів в тимусі після опромінення лазером пояснюються реорганізацією біохімічних процесів, можливо пов’язаних з дозріванням клітин в залозі.

Ключові слова: фемтосекундный лазер, тимус, цитокины, хемокины

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 6, C. 58-68

Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины, Киев

E-mail: pushkarev.vm gmail.com

Каневский В.А., Пушкарев В.М. Профили цитокинов в тканях мышей после облучения проекции тимуса фемтосекундным лазером, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 6, C. 58-68.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23