ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


125 років вірусології та розвиток біотехнологій, що базуються на вірусній експресії

Гирич А., Климюк В., Глеба Ю.

Оригінальна работа 
Вивчення вірусів триває вже більше сторіччя, відколи їх було відкрито у 1892 р. Впродовж останніх десятиліть віруси активно використовуються як біотехнологічне знаряддя. Транзієнтна експресія гетерологічних білків у рослинах з використанням вірусів є продуктивною платформою, що нині активно розвивається, вона стала основою для кількох індустріальних процесів, а також для виробництва багатьох рекомбінантних білків. Вірусні вектори стали корисним інструментом наукових досліджень. Подача вірусних векторів за допомогою Agrobacterium (magnifection) забезпечує високий вихід білків, швидке збільшення обсягів виробництва та коротку тривалість виробничого процесу. В даному огляді розглянемо сучасні підходи до біотехнологічного виробництва рекомбінантних білків у рослинах з використанням вірусних векторів.

РЕЗЮМЕ. Изучение вирусов длится уже более столетия со времени их открытия в 1892 г. На протяжении последних десятилетий вирусы стали активно использоваться в качестве биотехнологического инструмента. Транзиентная экспрессия гетерологических белков в растениях с использованием вирусов является продуктивной платформой, которая ныне активно развивается, она послужила основой нескольких индустриальных процессов, которые сегодня используются для производства рекомбинантных белков. Вирусные векторы стали полезным инструментом научных исследований. Подача вирусных векторов с помощью Agrobacterium (magnifection) обеспечивает высокий выход белков, быстрое увеличение объемов производства и краткую длительность производственного процесса. В настоящем обзоре представлены современные подходы к биотехнологическому производству рекомбинантных белков в растениях с использованием вирусных векторов.

Ключові слова: біотехнологія рослин, рослинна вірусологія, вироблені в рослинах рекомбінантні білки, транзієнтна експресія, вірусні вектори, магніфекція

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 2, C. 19-39

  • Nomad Bioscience GmbH, Weinbergweg 22, 06120 Halle, Germany
  • Icon Genetics GmbH, Weinbergweg 22, 06120 Halle, Germany

E-mail: gleba nomadbioscience.com

Гирич А., Климюк В., Глеба Ю. 125 років вірусології та розвиток біотехнологій, що базуються на вірусній експресії, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 2, C. 19-39.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. Giritch, V. Klimyuk, Y. Gleba 125 years of virology and ascent of biotechnologies based on viral expressio, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 2, pp. 87–102
DOI: 10.3103/S0095452717020037


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 23.09.23