Цитологія і генетика 2017, том 51, № 2, 19-39
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 2, 87–102, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717020037

125 років вірусології та розвиток біотехнологій, що базуються на вірусній експресії

Гирич А., Климюк В., Глеба Ю.

  • Nomad Bioscience GmbH, Weinbergweg 22, 06120 Halle, Germany
  • Icon Genetics GmbH, Weinbergweg 22, 06120 Halle, Germany

Вивчення вірусів триває вже більше сторіччя, відколи їх було відкрито у 1892 р. Впродовж останніх десятиліть віруси активно використовуються як біотехнологічне знаряддя. Транзієнтна експресія гетерологічних білків у рослинах з використанням вірусів є продуктивною платформою, що нині активно розвивається, вона стала основою для кількох індустріальних процесів, а також для виробництва багатьох рекомбінантних білків. Вірусні вектори стали корисним інструментом наукових досліджень. Подача вірусних векторів за допомогою Agrobacterium (magnifection) забезпечує високий вихід білків, швидке збільшення обсягів виробництва та коротку тривалість виробничого процесу. В даному огляді розглянемо сучасні підходи до біотехнологічного виробництва рекомбінантних білків у рослинах з використанням вірусних векторів.

РЕЗЮМЕ. Изучение вирусов длится уже более столетия со времени их открытия в 1892 г. На протяжении последних десятилетий вирусы стали активно использоваться в качестве биотехнологического инструмента. Транзиентная экспрессия гетерологических белков в растениях с использованием вирусов является продуктивной платформой, которая ныне активно развивается, она послужила основой нескольких индустриальных процессов, которые сегодня используются для производства рекомбинантных белков. Вирусные векторы стали полезным инструментом научных исследований. Подача вирусных векторов с помощью Agrobacterium (magnifection) обеспечивает высокий выход белков, быстрое увеличение объемов производства и краткую длительность производственного процесса. В настоящем обзоре представлены современные подходы к биотехнологическому производству рекомбинантных белков в растениях с использованием вирусных векторов.

Ключові слова: біотехнологія рослин, рослинна вірусологія, вироблені в рослинах рекомбінантні білки, транзієнтна експресія, вірусні вектори, магніфекція

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 2, 19-39

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 2, 87–102,
doi: 10.3103/S0095452717020037

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література