Цитологія і генетика 2017, том 51, № 5, 30-37
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 5, 346-351, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717050048

Эпигенетические механизмы регуляции скорости прорастания семян

Кравец А.П., Соколова Д.А.

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

Изучены изменения уровня эпигенетического полиморфизма популяции проростков пшеницы при радиационной стимуляции прорастания семян. Проведена оценка распределений по скорости прорастания в контрольной выборке семян и под воздействием хронического гамма-облучения. Изучены изменения профилей метилирования ДНК проростков из семян с различной скоростью прорастания. Проведена оценка «эпигенетического полиморфизма» ‒ изменения в профилях метилирования ДНК «быстро» и «медленно» прорастающих проростков двух сортов пшеницы под влиянием хронического гамма-облучения. Показано, что повышение скорости прорастания выборки семян ассоциировано со снижением уровня «эпигенетического полиморфизма». Обсуждается вопрос о роли «эпигенетического полиморфизма» в популяционной устойчивости растений, снижение уровня которого может влиять на эффективность продукционного процесса.

РЕЗЮМЕ. Досліджено зміни рівня епігенетичного поліморфізму популяції проростків пшениці за умов радіаційної стимуляції проростання насіння. Проведено оцінку змін розподілів великої вибірки насіння згідно з швидкістю проростання та ступенем поліморфізму («відстані» між профілями метилування «швидких» та «повільних» проростків) різних сортів пшениці. Показано, що підвищення швидкості проростання вибірки насіння асоційоване зі зниженням рівня епігенетичного поліморфізму. Обговорюється питання щодо ролі зниження епігенетичного поліморфізму проростків як фактора, який зумовлює нестійкість продукційного процесу за умов стимуляції проростання.

Ключові слова: прорастание семян, стресс, хроническое облучение, метилирование ДНК, эпигенетический полиморфизм
проростання насіння, профілі метилування. Епігенетичний поліморфізм

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 5, 30-37

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 5, 346-351,
doi: 10.3103/S0095452717050048

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література