ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Анализ стратегий экспрессии генов целлюлозосинтаз высшими растениями на основе данных РНК-секвенирования

Подвицкий Т.А., Галиновский Д.В., Анисимова Н.В., Баер Г.Я., Пирко Я.В., Емец А.И., Хотылева Л.В., Блюм Я.Б., Кильчевский А.В.

Оригінальна работа 
Проанализированы транскриптомы различных органов и тканей четырех видов растений – тополя, эвкалипта, сои и фасоли. Установлены существенные различия уровня экспрессии генов целлюлозосинтаз в органах и тканях одного растения. Для транскриптомов фасоли и эвкалипта характерно наличие «доминирующих» генов, которые дают более 50 % пула экспрессии генов целлюлозосинтаз. В случае тополя и сои экспрессионный пул распределен между большим числом генов. Вероятно, стратегия экспрессии CesA-генов отражает процесс филогенеза исследуемых геномов.

РЕЗЮМЕ. Проаналізовано транскриптоми різних органів і тканин чотирьох видів рослин – тополі, евкаліпта, сої та квасолі. Встановлено істотні відмінності рівня експрес ії генів целюлозосинтаз в органах і тканинах однієї рослини. Для транскриптомов квасолі та евкаліпта характерна наявність «домінуючих» генів, які дають понад 50 % пулу експресії генів целюлозосинтаз. У тополі та сої експресійний пул розподілений між великим числом генів. Ймовірно, стратегія експресії CesA-генів відображає процес філогенезу досліджуваних геномів.

Ключові слова: целлюлозосинтаза, клеточная стенка, транскриптом, РНК-секвенирование

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 1, C. 12-24

  • Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск
  • Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, Киев

E-mail: E-mail-galinousky gmail.com

Подвицкий Т.А., Галиновский Д.В., Анисимова Н.В., Баер Г.Я., Пирко Я.В., Емец А.И., Хотылева Л.В., Блюм Я.Б., Кильчевский А.В. Анализ стратегий экспрессии генов целлюлозосинтаз высшими растениями на основе данных РНК-секвенирования, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 1, C. 12-24.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Ts. A. Padvitski, D. V. Galinousky, N. V. Anisimova, G. Ya. Baer, Ya. V. Pirko, A. I. Yemets, L. V. Khotyleva, Ya. B. Blume, A. V. Kilchevsky Analysis of cellulose synthase gene expression strategies in higher plants using RNA-sequencing data, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 1, pp. 8–17
DOI: 10.3103/S0095452717010121


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23