ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Изучение генетического разнообразия представителей рода Ribes L., выращиваемых в Беларуси

Межнина О.А., Урбанович О.Ю.

Оригінальна работа 
Исследование генетического разнообразия представителей рода Ribes L., выращиваемых в Беларуси, с использованием семи локусов микросателлитных последовательностей показало, что современные сорта смородины черной белорусской селекции характеризуются достаточно высоким генетическим разнообразием и имеют генетическое сходство с сортами селекции других стран. Количество аллелей в изученных локусах составило от 5 до 11, среднее количество уникальных генотипов среди 65 образцов – 43,1. Дискриминационная сила маркеров варьировала от 0,67 до 0,95 и в среднем составила 0,84. Все маркеры имеют достаточно высокую диагностическую ценность и позволяют проводить идентификацию на молекулярном уровне сортов смородины черной и крыжовника обыкновенного.

РЕЗЮМЕ. Дослідження генетичної різноманітності представників роду Ribes L., які вирощуються в Білорусі, з використанням семи локусів мікросателітних послідовностей показало, що сучасні сорти смородини чорної білоруської селекції характеризуються досить високим генетичним розмаїттям і мають генетичну схожість з сортами селекції інших країн. Кількість алелів у вивчених локусах становила від 5 до 11, середня кількість унікальних генотипів серед 65 зразків – 43,1. Дискримінаційна сила маркерів варіювала від 0,67 до 0,95 і в середньому склала 0,84. Всі маркери мають досить високу діагностичну цінність і дозволяють проводити ідентифікацію на молекулярному рівні сортів смородини чорної і агрусу звичайного.

Ключові слова: смородина черная, SSR-маркеры, генетическое разнообразие, ДНК-идентификация

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 6, C. 32-40

Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, Минск

E-mail: olgamezhnina gmail.com

Межнина О.А., Урбанович О.Ю. Изучение генетического разнообразия представителей рода Ribes L., выращиваемых в Беларуси, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 6, C. 32-40.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23