ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Молекулярна характеристика стійкості до fusarium, інтрогресованої від Elymus repens до м’якої пшениці

Федак Дж., Као В., Уолф Д., Чі Д., Ху A.

Оригінальна работа 
Проведено схрещування Elymus repens з пшеницею сорту Crocus та з покоління BC1 отримано BC1F7 методом SSD. На основі агрономічних показників відібрано 16 ліній та проаналізовано в розпліднику для фузаріозної епіфітотії. З FHB-стійкістю відібрано 8 ліній. На основі даних GISH-аналізу у лінії P1142-3-1-5 були 42 хромосоми з однією парою хромосом, що мала теломерні транслокації на обох плечах. З використанням SSR маркерів цю хромосому ідентифіковано як 3D. Вивчення ліній з поодинокими транслокаціями показало, що стійкість до FHB обумовлена транслокацією на довгому плечі хромосоми 3D. Ця лінія має мінімальний генетичний вантаж за зчепленням і може бути придатною для селекції на стійкість до захворювання.

РЕЗЮМЕ. Проведено скрещивание Elymus repens с пшеницей сорта Crocus и из поколения BC1 получено BC1F7 методом SSD. На основе агрономических показателей отобраны 16 линий и проанализированы в питомнике для фузариозной эпифитотии. С устойчивостью FHB отобраны 8 линий. На основе данных GISH-анализа линия P1142-3-1-5 имела 42 хромосомы с одной парой хромосом, имеющей теломерные транслокации на обоих плечах. С использованием SSR маркеров эту хромосому идентифицировали как 3D. Изучение линий с одиночными транслокациями показало, что устойчивость к FHB обусловлена транслокацией на длинном плече хромосомы 3D. Эта линия имеет минимальный генетический груз по сцеплению и может быть пригодной для селекции на устойчивость к заболеванию.

Ключові слова: пшениця, Elymus repens, міжродові гібриди, інтрогресія, стійкість до Fusarium

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 2, C. 74-78

Науково­дослідний Центр в Оттаві, Agriculture and Agri­Food Canada,960 Карлінг авеню, Оттава, Онтаріо, K1A 0C6 Канада

E-mail: George.fedak agr.gc.ca

Федак Дж., Као В., Уолф Д., Чі Д., Ху A. Молекулярна характеристика стійкості до fusarium, інтрогресованої від Elymus repens до м’якої пшениці, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 2, C. 74-78.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
G. Fedak, W. Cao, D. Wolfe, D. Chi, A. Xue Molecular characterization of Fusarium resistance from Elymus repens introgressed into bread wheat, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 2, pp. 130–133
DOI: 10.3103/S0095452717020025


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23