Цитологія і генетика 2017, том 51, № 2, 74-78
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 2, 130–133, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717020025

Молекулярна характеристика стійкості до fusarium, інтрогресованої від Elymus repens до м’якої пшениці

Федак Дж., Као В., Уолф Д., Чі Д., Ху A.

Науково­дослідний Центр в Оттаві, Agriculture and Agri­Food Canada,960 Карлінг авеню, Оттава, Онтаріо, K1A 0C6 Канада

Проведено схрещування Elymus repens з пшеницею сорту Crocus та з покоління BC1 отримано BC1F7 методом SSD. На основі агрономічних показників відібрано 16 ліній та проаналізовано в розпліднику для фузаріозної епіфітотії. З FHB-стійкістю відібрано 8 ліній. На основі даних GISH-аналізу у лінії P1142-3-1-5 були 42 хромосоми з однією парою хромосом, що мала теломерні транслокації на обох плечах. З використанням SSR маркерів цю хромосому ідентифіковано як 3D. Вивчення ліній з поодинокими транслокаціями показало, що стійкість до FHB обумовлена транслокацією на довгому плечі хромосоми 3D. Ця лінія має мінімальний генетичний вантаж за зчепленням і може бути придатною для селекції на стійкість до захворювання.

РЕЗЮМЕ. Проведено скрещивание Elymus repens с пшеницей сорта Crocus и из поколения BC1 получено BC1F7 методом SSD. На основе агрономических показателей отобраны 16 линий и проанализированы в питомнике для фузариозной эпифитотии. С устойчивостью FHB отобраны 8 линий. На основе данных GISH-анализа линия P1142-3-1-5 имела 42 хромосомы с одной парой хромосом, имеющей теломерные транслокации на обоих плечах. С использованием SSR маркеров эту хромосому идентифицировали как 3D. Изучение линий с одиночными транслокациями показало, что устойчивость к FHB обусловлена транслокацией на длинном плече хромосомы 3D. Эта линия имеет минимальный генетический груз по сцеплению и может быть пригодной для селекции на устойчивость к заболеванию.

Ключові слова: пшениця, Elymus repens, міжродові гібриди, інтрогресія, стійкість до Fusarium

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 2, 74-78

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 2, 130–133,
doi: 10.3103/S0095452717020025

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література