ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Mutagens induced chromosomal damage in Lablab purpureus (L.) Sweet var. typicus

Monica S., Seetharaman N.

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. Цитологический анализ мейоза считается одним из самых надежных методов оценки эффективности мутагенов и ответов различных генотипов на конкретный мутаген. Семена Lablab purpureus (L.) Sweet var. typicus cv. CO(Gb)14 обрабатывали различными дозами/концентрациями гамма-лучей и электромагнитного излучения. Изучали влияние на мейоз этих мутагенных факторов у обработанных растений по сравнению с контрольними. После мутагенных обработок наблюдали различные типы аберраций в мейозе, такие как агглютинация и агрегация хромосом, задержки, кольцевые хромосомы и преждевременные движения. При увеличении концентрации частота клеток с хромосомными аберрациями линейно возрастала до определенного уровня. Применение электромагнитного излучения было более эффективным для индуцирования аберраций мейоза, чем гамма-лучей.

РЕЗЮМЕ. Цитологічний аналіз мейозу вважається одним з найбільш надійних методів оцінки ефективності мутагенів та відповіді різних генотипів на конкретний мутаген. Насіння Lablab purpureus (L.) Sweet var. typicus cv. CO(Gb)14 обробляли різними дозами/концентраціями гамма-променів та електромагнітного випромінювання. Вивчали вплив на мейоз цих мутагенних факторів у оброблених рослин в порівнянні з контрольними. Після мутагенних обробок спостерігали різні типи аберацій в мейозі, такі як аглютинація та агрегація хромосом, затримки, кільцеві хромосоми та передчасні рухи, При збільшенні кон-центрації частота клітин з хромосомними абераціями лінійно зростала до певного рівня. Застосування електромагнітного випромінювання було більш ефективним для індукування аберацій мейозу, ніж гамма-променів.

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 3, C. 85-87

Department of Botany, Annamalai University, Annamalai nagar - 608 002, Tamil nadu, India.

E-mail: pandianmonica3 gmail.com

Monica S., Seetharaman N. Mutagens induced chromosomal damage in Lablab purpureus (L.) Sweet var. typicus, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 3, C. 85-87.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. Monica, N. Seetharaman Mutagens induced chromosomal damage in Lablab purpureus (L.) Sweet var. typicus, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 3, pp. 230–237
DOI: 10.3103/S0095452717030100


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.09.23