Цитологія і генетика 2017, том 51, № 1, 41-50
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 1, 32–39, doi: https://www.doi.org/10.3103/S009545271701008X

Особенности наследования признаков корневой системы Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. при взаимодействии генов CTR1 и ALF3, NPH4 и IAR2

Хаблак С.Г.

Луганский национальный аграрный университет

Представлены результаты изучения взаимодействия генов CTR1 и ALF3, NPH4 и IAR2 при наследовании признаков корневой системы арабидопсиса. Установлено, что во втором поколении скрещивания растений мутантных линий ctr1-1 × alf3-1 наблюдается рецессивный эпистаз (alf3-1 alf3-1 > CTR1_). При скрещивании растений мутантных линий nph4-1 × iar2-1 в поколении F2 происходит полимерное взаимодействие генов NPH4 и IAR2.

РЕЗЮМЕ. Представлено результати вивчення взаємодії генів CTR1 і ALF3, NPH4 і IAR2 при успадкуванні ознак кореневої системи арабідопсису. Встановлено, що у другому поколінні схрещування рослин мутантних ліній ctr1-1 × alf3-1 спостерігається рецесивний епістаз (alf3-1 alf3-1 > Ctr1_). При схрещуванні рослин мутантних ліній nph4-1 × iar2-1 в поколінні F2 відбувається полімерна взаємодія генів NPH4 і IAR2.

Ключові слова: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., корневая система, ген, мутация, взаимодействие генов, сигнальная система
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., коренева система, ген, мутація, взаємодія генів, сигнальна система

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 1, 41-50

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 1, 32–39,
doi: 10.3103/S009545271701008X

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література