Цитологія і генетика 2017, том 51, № 6, 83-85
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Effect of the 1BL.1RS wheat-rye translocation on the androgenic response in spring bread wheat

Lazaridou T.B., Pankou C.I., Xynias I.N., Roupakias D.G.

  • School of Agricultural Technology, Food Technology and Nutrition, Western Macedonia University of Applied Sciences, Terma Kontopoulou, 53100 Florina, Hellas, Greece
  • Laboratory of Genetics and Plant breeding, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Hellas, Greece

РЕЗЮМЕ. Целью исследования было изучение эффекта пшенично-ржаной транслокации 1ВL.1RS на андрогенный ответ пшеницы мягкой яровой. В исследовании использовали четыре сорта пшеницы мягкой, которые являются носителями транслокации, а также четыре греческих и три канадских сорта пшеницы мягкой без транслокации. Одинаковое количество пыльников каждого сорта, содержащих микроспоры в средней (MU) и поздней мононуклеарной (LU) стадии развития микроспоры, выращивали после холодной предварительной подготовки в течение семи дней при температуре 4 ºC. W14, 190-2 и базовое MS использовали в качестве среды для индукции, регенерации и выращивания растений соответственно. Лучший андрогенный ответ зафиксирован по двум сортам – носителям транслокации. Только два сорта, которые не содержали транслокации, отреагировали на культуру пыльников. Сделан вывод, что положительный эффект транслокации 1BL.1RS на ответ культуры пыльников сортов пшеницы мягкой яровой нельзя объяснить исключительно его присутствием, поскольку существует вероятность значимости генетического фона сортов – носителей транслокации.

РЕЗЮМЕ. Метою дослідження було вивчення ефекту пшенично-житньої транслокації 1BL.1RS на андрогенну відповідь пшениці м’якої ярої. У дослідженні використовували чотири сорти пшениці м’якої, які є носіями транслокації, а також чотири грецькі та три канадські сорти пшениці м’якої без транслокації. Однакову кількість пиляків кожного сорту, що містили мікроспори в середній (MU) та пізній мононуклеарній (LU) стадії розвитку мікроспори, вирощували після холодної попередньої підготовки протягом семи днів при температурі 4 ºC. W14, 190-2 та базове MS використовували як середовища для індукції, регенерації та вирощування рослин відповідно. Найкращу андрогенну відповідь зафіксовано щодо двох сортів – носіїв транслокації. Лише два сорти, які не містили транслокації, відреагували на культуру пиляків. Зроблено висновок, що позитивний ефект транслокації 1BL.1RS на відповідь культури пиляків сортів пшениці м’якої ярої не можна пояснити виключно його присутністю, оскільки існує вірогідність значимості генетичного фону сортів – носіїв транслокації.

Ключові слова: anther culture, embryoid induction, green plant production

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 6, 83-85

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література