Цитологія і генетика 2017, том 51, № 5, 55-61
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 5, 365–370, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717050036

Аналіз молекулярно-генетичного дослідження поліморфного локусу С-159Т гена CD14 у дітей з підвищеним ризиком розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту

Кенс О.В., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Виштак Н.В., Бергтравм В.І.

  • Інститут спадкової патології НАМН України, Львів
  • Обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит», Львів

РЕЗЮМЕ. Проведено молекулярно-генетическое исследование полиморфного локуса С-159Т гена CD14 у 31 ребенка с повторными эпизодами острого обструктивного бронхита, а также у 50 людей, взятых методом случайной выборки, которые вошли в контрольную группу. В результате проведенного исследования не зафиксирована статистически веро-ятная повышенная частота генотипов СС, СТ и ТТ полиморфного локуса С-159Т гена CD14 у детей основной группы по сравнению с группой контроля. Однако имеется тенденция к более частой встречаемости генотипа ТТ среди детей с повторными эпизодами острого обструктивного бронхита, нежели в контрольной группе (32,25 % против 22,0 %).

Проведено молекулярно-генетичне дослідження поліморфного локусу С-159Т гена CD14 у 31 дитини з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, а також у 50 осіб, взятих методом випадкової вибірки, що увійшли до контрольної групи. В результаті проведеного дослідження не зафіксована статистично вірогідна підвищена частота генотипів СС, СТ и ТТ поліморфного локусу С-159Т гена CD14 у дітей основної групи у порівнянні з групою контролю, однак наявна тенденція до більш частого спостереження генотипу ТТ серед дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, ніж у контрольній групі( проти 22,0 %).

Ключові слова: повторные эпизоды острого обструктивного бронхита, острые респираторные заболевания, дети, молекулярно-генетический анализ, полиморфизм генов
повторні епізоди гострого обструктивного бронхіту, гострі респіраторні захворювання, діти, молекулярно-генетичний аналіз, поліморфізм генів

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 5, 55-61

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 5, 365–370,
doi: 10.3103/S0095452717050036

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література