ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Аналіз молекулярно-генетичного дослідження поліморфного локусу С-159Т гена CD14 у дітей з підвищеним ризиком розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту

Кенс О.В., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Виштак Н.В., Бергтравм В.І.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Проведено молекулярно-генетическое исследование полиморфного локуса С-159Т гена CD14 у 31 ребенка с повторными эпизодами острого обструктивного бронхита, а также у 50 людей, взятых методом случайной выборки, которые вошли в контрольную группу. В результате проведенного исследования не зафиксирована статистически веро-ятная повышенная частота генотипов СС, СТ и ТТ полиморфного локуса С-159Т гена CD14 у детей основной группы по сравнению с группой контроля. Однако имеется тенденция к более частой встречаемости генотипа ТТ среди детей с повторными эпизодами острого обструктивного бронхита, нежели в контрольной группе (32,25 % против 22,0 %).

Проведено молекулярно-генетичне дослідження поліморфного локусу С-159Т гена CD14 у 31 дитини з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, а також у 50 осіб, взятих методом випадкової вибірки, що увійшли до контрольної групи. В результаті проведеного дослідження не зафіксована статистично вірогідна підвищена частота генотипів СС, СТ и ТТ поліморфного локусу С-159Т гена CD14 у дітей основної групи у порівнянні з групою контролю, однак наявна тенденція до більш частого спостереження генотипу ТТ серед дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, ніж у контрольній групі( проти 22,0 %).

Ключові слова: повторные эпизоды острого обструктивного бронхита, острые респираторные заболевания, дети, молекулярно-генетический анализ, полиморфизм генов
повторні епізоди гострого обструктивного бронхіту, гострі респіраторні захворювання, діти, молекулярно-генетичний аналіз, поліморфізм генів

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 5, C. 55-61

  • Інститут спадкової патології НАМН України, Львів
  • Обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит», Львів

E-mail: ovkens gmail.com

Кенс О.В., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Виштак Н.В., Бергтравм В.І. Аналіз молекулярно-генетичного дослідження поліморфного локусу С-159Т гена CD14 у дітей з підвищеним ризиком розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 5, C. 55-61.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. V. Kens, O. Z. Gnateyko, N. S. Lukyanenko, N. V. Vishtak, V. I. Bergtravm Analysis of molecular genetic study on the polymorphic C-159T locus of the CD14 gene in children with increased risk of recurrent episodes of acute obstructive bronchitis, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 5, pp. 365–370
DOI: 10.3103/S0095452717050036


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23