ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Генетические подходы к изучению роли трегалозы у растений

Яцишин В.Ю., Кваско А.Ю., Емец А.И.

Огляд 
Проанализированы данные относительно синтеза и функций трегалозы в растениях, рассмотрено ее участие в толерантности к различным видам абиотических стрессов. Обобщены данные о фенотипических изменениях трансгенных растений, экспрессиру-ющих гены биосинтеза трегалозы, а также об их устойчивости к стрессам, в частности к засухе.

РЕЗЮМЕ. Проаналізовано відомості щодо синтезу та функцій трегалози у рослин, розглянуто її участь у толерантності до різних видів абіотичного стресу. Узагальнено дані про фенотипічні зміни трансгенних рослин, що експресують гени біосинтезу трегалози, а також їх стійкість до стресів, зокрема до посухи.

Ключові слова: трегалозаmгены TPS1 и TPS2, стресс, растения, устойчивость
трегалоза, гени TPS1 і TPS2, стрес, рослини, стійкість

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 5, C. 62-78

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, КиевЯцишин В.Ю., Кваско А.Ю., Емец А.И. Генетические подходы к изучению роли трегалозы у растений, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 5, C. 62-78.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
V. Yu. Yatsyshyn, A. Yu. Kvasko, A. I. Yemets Genetic approaches in research on the role of trehalose in plants, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 5, pp. 371-383
DOI: 10.3103/S0095452717050127


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23