ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Induced autotetraploidy in Trachyspermum ammi (L.) Sprague (Apiaceae)

Kumar G., Dwivedi H.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Полиплоидизации – явление, возникшее в процессе эволюционного развития растений. В суровых условиях окружающей среды полиплоиды имеют лучшие возможности для выживания, чем диплоиды, поэтому они являются объектом пристального внимания биологов. В настоящей работе предпринята попытка индукции с помощью колхицина аутотетраплоидов в важном лекарственном растении Trachyspermum ammi (L.) Sprague. Проростки обрабатывали колхицином в трех концентрациях (0,2; 0,4; 0,5 %) в течение трех разных периодов времени. Аутотетраплоидия растений была подтверждена на основе базовых цитологических, морфологических и палинологические анализов. Всего получили шесть аутотетраплоидных растений (4n = 36). Наиболее эффективным режимом обработки была кон­центрация колхицина 0,2 с периодом времени 36 ч. Для детекции аутотетраплоидов выбрали такие морфологические параметры, как увеличенный размер цветков и репродуктивных органов, размер устьиц и трихомы, длина и диаметр пыльцевых зерен, высота растений, площадь листьев, количество соцветий на растении и цветков на соцветии и т.п. При анализе мейоза показано наличие различных конфигураций хромосом. По сравнению с диплоидами фертильность пыльцы у тетраплоидов была ниже.

РЕЗЮМЕ. Поліплоїдизація – явище, що виникло в процесі еволюційного розвитку рослин. В суворих умовах довкілля поліплоїди мають кращі можливості для виживання, ніж диплоїди. Зважаючи на це, поліплоїди є об’єктом пильної уваги біологів. Дана робота є спробою індукції за допомогою колхіцину аутотетраплоїдів у важливої лікарської рослини Trachyspermum ammi (L.) Sprague. Проростки обробляли колхіцином в трьох концентраціях (0,2; 0,4; 0,5 %) протягом трьох різних періодів часу. Аутотетраплоїдію рослин підтвердили на основі базових цитологічних, морфологічних та палінологічних аналізів. Загалом отримали шість аутотетраплоїдних рослин (4n = 36). Найбільш ефективним режимом обробки виявилась концентрація колхіцину 0,2 % з періодом часу 36 год. Для детекції аутотетраплоїдів обрали такі морфологічні параметри, як збільшений розмір квітів і репродуктивних органів, розмір продихів та трихомів, довжина та діаметр пилкових зерен, висота рослин, площа листків, кількість суцвіть на рослині та квіток на суцвітті тощо. При аналізі мейозу показано наявність різних конфігурацій хромосом. Порівняно з диплоїдами фертильність пилку у тетраплоїдів була нижчою.

Ключові слова: Polyploidization, autotetraploids, Trachyspermum ammi (L.) Sprague, evolution, pollen fertility

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 5, C. 79-81

Plant Genetics Laboratory, Department of Botany,
University of Allahabad, Allahabad­211002, IndiaKumar G., Dwivedi H. Induced autotetraploidy in Trachyspermum ammi (L.) Sprague (Apiaceae), Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 5, C. 79-81.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Girjesh Kumar, Harshita Dwivedi Induced autotetraploidy in Trachyspermum ammi (L.) Sprague (Apiaceae), Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 5, pp. 391-400
DOI: 10.3103/S009545271705005X


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 07.06.23