ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2018, том 52, N 2


Метаковский E.В., Мельник В.A., Редаэлли Р., Родригез-Кихано M.M.Сравнение аллелей локусов Gli-2 мягкой пшеницы путем двумерного электрофореза глиадина 3-12
 
Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О.Асоціація SSR-маркерів з варіюванням довжини замикальних клітин продихів м’якої пшениці13-21
 
Карпов П.А., Блюм Я.Б.Казеин киназа 2 фосфорилирует растительный α-тубулин?22-32
 
Снегин Э.А., Артемчук О.Ю., Сычев А.А.Оценка генетической структуры популяций Helix pomatia L. (Mollusca, Pulmonata) методом капиллярного электрофореза ISSR-фрагментов ДНК33-38
 
Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В.Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro39-50
 
Атаман О.В., Гарбузова В.Ю., Обухова О.А., Дубовик Є.І.Аналіз асоціації поліморфізму K121Q гена ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази-1 з деякими факторами ризику атеросклерозу у пацієнтів з гострим коронарним синдромом51-57
 
Жилкова Є.С., Сотник Н.М., Єгунькова О.В., Феськов О.М., Федота О.М.Аналіз однонуклеотидних поліморфізмів G919A та A2039G гена FSHR у чоловіків з непліддям достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов58-66
 
Поединок Н.Л., Блюм Я.Б.Достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов67-87
 
Muhammad Sajjad, Sultan Habibullah Khan, Munawar ShahzadPatterns of allelic diversity in spring wheat populations by SSR­markers88-90
 
Liu Yonggang, Chen HongyuA colon cancer related gene­MLH1, significantly affecting the pig litter size91-93
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.12.23