Цитологія і генетика 2018, том 52, № 1, 84-85
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 1, 80–85, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718010061

Assessment of nuclear membrane dynamics using anti-lamin staining offers a clear cut evidence of germinal vesicle breakdown in buffalo oocytes

Sandeep Kumar, Sunny Dholpuria, Gaurav Kumar Chaubey, Rakesh Kumar, Tirtha Kumar Datta

Animal Biotechnology Centre, National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. 132001

ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЯДЕРНОЇ ОБОЛОНКИ ШЛЯХОМ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АНТИЛАМІНУ ЯК ДЕМОНСТРАЦІЯ ЧІТКИХ ДОКАЗІВ РОЗРИВУ ЗРІЛОГО ФОЛІКУЛА ООЦИТІВ БУЙВОЛІВ

РЕЗЮМЕ. Важливість розриву зрілого фолікула (GVBD) у хронології розвитку ооцита можна зрозуміти з того, що він є об’єктом декількох досліджень, мета яких полягає у покращенні компетенції ооцитів. Спосіб поводження з цією подією залежить від точності та вичерпності документації. По суті, ми вирішили порівняти ефективність та точність трьох різних методів оцінки GVBD. Інгібування GVBD у незрілих ооцитах буйволів та в контролі було проведене з використанням різних концентрацій росковітину та цилостаміду, а також їхньої комбінації. Після 24 год інгібування було проведено оцінку хроматину шляхом забарвлення ацетоорсеїном, барвниками Hoechst та антиламіном. Виявилося, що забарвлення барвниками Hoechst та антиламіном вимагає значно менше зусиль і часу порівняно з ацетоорсеїном. Забарвлення ацетоорсеїном та барвниками Hoechst були однаково двозначними, тоді як використання антиламіну дозволило отримати найбільш точні, надійні та чіткі результати для характеризування зрілого пухирця (GV) або GVBD Зроблено висновок, що забарвлення антиламіном є простою та специфічною технологією оцінки GVBD в ооцитах буйволів.

РЕЗЮМЕ. Важность разрыва зрелого фолликула (GVBD) в хронологии развития ооцита можно понять из того, что он является объектом нескольких исследований, цель которых заключается в улучшении компетенции ооцитов. Способ обращения с этим событием зависит от точной и исчерпывающей документации. По сути, мы решили сравнить эффективность и точность трех различных методов оценки GVBD. Ингибирование GVBD в незрелых ооцитах буйволов и в контроле проведено с использованием различных концентраций росковитина и цилостамида, а также их комбинации. После 24 ч ингибирования была проведена оценка хроматина путем окраски ацетоорсеином, красителями Hoechst и антиламином. Оказалось, что окраска красителями Hoechst и антиламином требует значительно меньше усилий и времени по сравнению с ацетоорсеином. Окраска ацетоорсеином и красителями Hoechst давала двузначные результаты, тогда как использование антиламина позволило получить наиболее точные, надежные и четкие данные для характеристики зрелого пузырька (GV) или GVBD. Сделан вывод, что окраска антиламином является более простой и специфической технологией оценки GVBD в ооцитах буйволов.

Ключові слова: Chromatin, nuclear lamin, buffalo oocyte, GVBD inhibition

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 1, 84-85

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 1, 80–85,
doi: 10.3103/S0095452718010061

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література