Цитологія і генетика, 2018, № 1

Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Демкович А.Є., Блюм Я.Б.
Порівняльний аналіз ефективності застосування поліморфізму довжин інтронів генів β-тубуліну та мікросателітних локусів для генотипування сортів льону української селекції
Метаковский E.В., Мельник В.A., Ваччино П., Родригез-Кихано M.
Сравнение аллелей локусов Gli-1 мягкой пшеницы путем двумерного электрофореза глиадина и ПДРФ-анализа
Єфіменко Т.С., Антонюк М.З., Мартиненко В.С., Наваліхіна А.Г., Терновська Т.К.
Залучення інтрогресій від Aegilops mutica до геному м’якої пшениці
Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І.
Метаболічна компенсація у мутантів Arabidopsis thaliana із втраченою активністю каталази
Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Пілінська М.А.
Особливості модифікації астаксантином радіаційно-індукованих пошкоджень геному лімфоцитів крові людини, опромінених in vitro на різних стадіях мітотичного циклу
Кеч Н.Р., Гнатейко О.З., Макух Г.В., Лук'яненко Н.С., Личковська О.Л.
Pоль генетичної компоненти в патогенезі остеопенічного синдрому у дітей із екологічно несприятливих регіонів
Пушкарев В.М., Гуда Б.Б., Пушкарев В.В., Тронько Н.Д.
Токсичность онкогенов в карциномах щитовидной железы и других типах опухолей
Ashish Mishra, Reddy I.J., Gupta P.S.P., Mondal S.
Total RNA content in sheep oocytes and developing embryos produced in vitro, a comparative study between spectrophotometric and fluorometric assay
Azizi H., SHeidai M., Mozaffarian V., Noormohammadi Z.
Genetic and morphological diversity in Tragopogon graminifolius dc. (asteraceae) in Iran
Sandeep Kumar, Sunny Dholpuria, Gaurav Kumar Chaubey, Rakesh Kumar, Tirtha Kumar Datta
Assessment of nuclear membrane dynamics using anti-lamin staining offers a clear cut evidence of germinal vesicle breakdown in buffalo oocytes