Цитологія і генетика 2018, том 52, № 3, 9-14
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 3, 174–178, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718030088

Оценка факторов, определяющих эпигенетический полиморфизм популяции проростков кукурузы

Кравец А.П., Соколова Д.А.

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

С использованием рестрикционного анализа, ПЦР и расчета «эпигенетического расстояния» проведена оценка факторов, определяющих уровень эпигенетического полиморфизма в популяции проростков кукурузы. Показано, что одним из них является разница в степени созревания семян к моменту сбора урожая. Выявлено существование другой группы факторов, не зависящих от степени созревания и определяющих более высокий уровень полиморфизма по сравнению с фактором степени созревания. Обсуждаются вопросы о роли экологических и физиологических факторов в детерминации уровня эпигенетического полиморфизма растений следующего поколения и механизмов долговременной «памяти» об их воздействии.

РЕЗЮМЕ. Проведено оцінку факторів, що визначають рівень епігенетичного поліморфізму в популяції проростків кукурудзи. Показано, що одним із них є різниця в ступені дозрівання насіння під час збору врожаю. Виявлено існування іншої групи факторів, що не залежать від ступеня дозрівання і визначають більш високий рівень поліморфізму. Обговорюється питання щодо ролі погодних умов протягом цвітіння у визначенні рівня епігенетичного поліморфізму рослин наступного покоління і механізми довготривалої «пам’яті» про їхній вплив.

Ключові слова: эпигенетический полиморфизм, механизмы трансгенерационной памяти, метилирование ДНК, степень созревания семян
Епігенетичний поліморфізм, метилювання ДНК, цвітіння, ступінь зрілості насіння

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 3, 9-14

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 3, 174–178,
doi: 10.3103/S0095452718030088

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література