Цитологія і генетика 2018, том 52, № 1, 52-58
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 1, 40–45, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718010073

Особливості модифікації астаксантином радіаційно-індукованих пошкоджень геному лімфоцитів крові людини, опромінених in vitro на різних стадіях мітотичного циклу

Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Пілінська М.А.

  • Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Київ
  • Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕЗЮМЕ. С использованием метода Comet assay исследованы особенности действия астаксантина (20 мкг/мл) в культуре лимфоцитов крови человека, облученной гамма-квантами (1,0 Гр) на стадиях G0, S и G2 митотического цикла. Установлено снижение показателя повреждения ДНК Tail Moment при действии астаксантина на лимфоциты, облученные на всех стадиях клеточного деления, тогда как в результате предыдущих цитогенетических исследований выявлен радиопротекторный эффект на стадии G0 митотического цикла и отсутствие модифицирующего действия астаксантина после облучения клеток на стадии G2. На стадии G0 установлена также активация астаксантином процессов апоптоза в облученных клетках с высоким уровнем повреждений генома. Полученные данные свидетельствуют о том, что астаксантин имеет мощный радиопротекторный потенциал, который обусловлен главным образом его апоптогенными свойствами.

З використанням методу Comet assay досліджено особливості дії астаксантину (20 мкг/мл) в культурі лімфоцитів крові людини, опроміненої гамма-кванта-ми (1,0 Гр) на стадіях G0, S та G2 мітотичного циклу. Встановлено зниження показника пошкодження ДНК Tail Moment за дії астаксантину на лімфоцити, що опромінені на всіх стадіях клітинного поділу, тоді як в результаті попередніх цитогенетичних досліджень виявлено радіопротекторний ефект на стадії G0 мітотичного циклу та відсутність модифікуючої дії астаксантину після опромінення клітин на стадії G2. На стадіїї G0 встановлено також активацію астаксантином процесів апоптозу в опромінених клі-тинах з високим рівнем пошкоджень геному. Отримані дані свідчать, що астаксантин має потужний радіопротекторний потенціал, який обумовлений головним чином його апоптогенними властивостями.

Ключові слова: культура лимфоцитов периферической крови человека, гамма-облучения, астаксантин, Comet assay, повреждение ДНК, апоптоз
культура лімфоцитів периферичної крові людини, гамма-опромінення, астаксантин, Comet assay, пошкодження ДНК, апоптоз

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 1, 52-58

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 1, 40–45,
doi: 10.3103/S0095452718010073

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література