ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Мінливість геному тритикале в культурі in vitro

Пикало С.В., Дубровна О.В.

Огляд 
РЕЗЮМЕ. В обзоре приведены результаты исследований из-менчивости генома тритикале, которая возникает в культуре in vitro и наблюдается на различных уровнях его организации. Представлены сведения об изменениях, выявляющихся при изучении кариотипа и последовательностей ядерной, хлоропластной и митохондриальной ДНК клеточных культур и растений-регенерантов.

В огляді наведено результати досліджень мінливості геному тритикале, яка виникає за культивування in vitro та спостерігається на різних рівнях його організації. Представлено відомості про зміни, які виявляються при дослідженні каріотипу, послідовностей ядерної, хлоропластної та мітохондріальної ДНК клітинних культур і рослин-регенерантів тритикале.

Ключові слова: тритикале, культура in vitro, геномная изменчивость
тритикале, культура in vitro, геномна мінливість

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 5, C. 81-90

  • Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України, с. Центральне, Миронівський район, Київська обл., 08853
  • Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, вул. Васильківська, 31/17, 03022 Київ, Україна

E-mail: pykserg ukr.net; dubrovny ukr.net

Пикало С.В., Дубровна О.В. Мінливість геному тритикале в культурі in vitro, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 5, C. 81-90.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. V. Pykalo, O. V. Dubrovna Variability of the Triticale Genome in Culture in vitro, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 5, pp. 385–393
DOI: 10.3103/S0095452718050092


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.03.23