Цитологія і генетика 2018, том 52, № 5, 81-90
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 5, 385–393, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718050092

Мінливість геному тритикале в культурі in vitro

Пикало С.В., Дубровна О.В.

  • Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України, с. Центральне, Миронівський район, Київська обл., 08853
  • Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, вул. Васильківська, 31/17, 03022 Київ, Україна

РЕЗЮМЕ. В обзоре приведены результаты исследований из-менчивости генома тритикале, которая возникает в культуре in vitro и наблюдается на различных уровнях его организации. Представлены сведения об изменениях, выявляющихся при изучении кариотипа и последовательностей ядерной, хлоропластной и митохондриальной ДНК клеточных культур и растений-регенерантов.

В огляді наведено результати досліджень мінливості геному тритикале, яка виникає за культивування in vitro та спостерігається на різних рівнях його організації. Представлено відомості про зміни, які виявляються при дослідженні каріотипу, послідовностей ядерної, хлоропластної та мітохондріальної ДНК клітинних культур і рослин-регенерантів тритикале.

Ключові слова: тритикале, культура in vitro, геномная изменчивость
тритикале, культура in vitro, геномна мінливість

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 5, 81-90

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 5, 385–393,
doi: 10.3103/S0095452718050092

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література