Цитологія і генетика 2018, том 52, № 3, 3-8
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 3, 169–173, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718030118

Індукування стійкості Arabidopsis thaliana до ураження патогенними бактеріями за допомогою ліпополісахариду та саліцилової кислоти

Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Моложава О.С., Літвінов С.В., Дмитрієв О.П.

  • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
  • Інститут біології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ

РЕЗЮМЕ. Сравнивали влияние комбинированной обработки элиситором (липополисахарид) и сигнальной молекулой (салициловая кислота) на болезнестойкость растений Arabidopsis thaliana L. дикого типа (Col-0) и мутантных линий jin1 (с нарушенным жасмонатным сигналингом), npr1 (отсутствует экспрессия патогенозависимых PR-генов) и NahG (содержит активный трансген бактериальной салицилатгидроксилазы). Липополисахарид выделяли из сапрофитного штамма (8614) бактерий Pseudomonas aeruginosa. Обработка семян A. thaliana композиционным препаратом (липополисахарид и салициловая кислота – СК) повышала устойчивость проростков к последующему заражению патогенным штаммом (9096) бактерий P. aeruginosa. Защитный эффект был более выражен у проростков мутанта jin1, что указывает на возможность компенсации нарушения жасмонатного сигналинга за счет активации СК-зависимого сигнального пути. Сделан вывод, что препарат, состоящий из элиситора и сигнальной молекулы, может влиять на работу регуляторных механизмов растительной клетки, в частности компенсировать отсутствие одного сигнального пути активацией другого.

Порівнювали вплив комбінованої обробки еліситором (ліпополісахарид) та сигнальною молекулою (саліцилова кислота) на хворобостійкість рослин Arabidopsis thaliana L. дикого типу (Col-0) та мутантних ліній jin1 (порушений жасмонатний сигналінг), npr1 (відсутня експресія патогенозалежних PR-генів) та NahG (містить активний трансген бактеріальної саліцилатгідроксилази). Ліпополісахарид виділяли із сапрофітного штаму (8614) бактерій Pseudomonas aeruginosa. Обробка насіння A. thaliana композиційним препаратом (ліпополісахарид та саліцилова кислота – СК) підвищувала стійкість проростків до наступного ураження патогенним штамом 9096 бактерій P. аeruginosa. Захисний ефект був більш виражений у проростків мутанта jin1, що вказує на можливість компенсації порушення жасмонатного сигналінгу за рахунок активації СК-залежного сигнального шляху. Зроблено висновок, що препарат, який складається з еліситора та сигнальної молекули, може впливати на роботу регуляторних механізмів рослинної клітини, зокрема компенсувати відсутність одного сигнального шляху активацією іншого.

Ключові слова: Arabidopsis thaliana, Pseudomonas aeru-ginosa, ліпополісахариди, саліцилова кислота, індукування системної стійкості

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 3, 3-8

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 3, 169–173,
doi: 10.3103/S0095452718030118

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література