ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Гиповирулентность миковирусов как инструмент биотехнологического контроля фитопатогенных грибов

Кириченко А.Н., Цыганенко К.С., Олишевская С.В.

Огляд 
В статье приведена краткая систематизация накопленных знаний в вопросах общей биологии миковирусов, в частности вирусной морфологии и генетики, а также особенностей передачи миковирусов и симптомов вирусной инфекции в грибных клетках. Рассмотрены механизмы противовирусной защиты у представителей разных классов грибов. Особое внимание уделяется пониманию роли гиповирулентных миковирусов в биотехнологическом контроле фитопатогенных грибов.

РЕЗЮМЕ. В статті наведено коротку систематизацію накопичених знань у питаннях загальної біології міковірусів, зокрема вірусної морфології і генетики, а також особливостей шляхів поширення міковірусів і симптомів вірусної інфекції в грибних клітинах. Розглянуто механізми противірусного захисту у представників різних класів грибів. Особлива увага приділяється розумінню ролі гіповерулентних міковірусів в біотехнологічному контролі фітопатогенних грибів.

Ключові слова: миковирусы, гиповирулентность, биотехнологический контроль
міковіруси, гіповірулентность, біотехнологічний контроль

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 5, C. 69-80

  • Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, 03143, Киев, ул. Академика Заболотного, 154, Украина
  • INRS­Institut Armand­Frappier 531, boul. des Prairies, Laval, Quebec, H7V 1B7, Canada

E-mail: kirangel.07 meta.ua, tsyga ukr.net, snizhana.olishevska gmail.com

Кириченко А.Н., Цыганенко К.С., Олишевская С.В. Гиповирулентность миковирусов как инструмент биотехнологического контроля фитопатогенных грибов, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 5, C. 69-80.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. N. Kyrychenko, K. S. Tsyganenko, S. V. Olishevska Hypovirulence of Mycoviruses as a Tool for Biotechnological Control of Phytopathogenic Fungi, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 5, pp. 374–384
DOI: 10.3103/S0095452718050043


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.03.23