ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Особливості регенерації та генетична мінливість рослин видів Crambe koktebelica та Сrambe tataria в культурі in vitro

Пушкарьова Н.О., Лахнеко О.Р., Белокурова В.Б., Моргун Б.В., Кучук М.В.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. С целью подбора оптимальных условий быстрого размножения растений исчезающих видов рода Crambe, которые могут быть важным источником генетического материала для улучшения промышленно ценных видов, исследована регенерационная способность трех типов експлантов на пи-тательных средах с разным составом регуляторов роста. С помощью ПЦР-анализа генотипов растений видов C. koktebelica и C. tataria установлено влияние культивирования in vitro на генетическую стабильность растений. Лучшие показатели регенерации побегов получены на среде MС с добавлением БАП и НУК. Кроме того, показано отсутствие сомаклональной изменчивости у растений в данных условиях выращивания in vitro.

З метою підбору оптимальних умов швидкого розмноження рослин роду Crambe, що можуть бути важливим джерелом генетичного матеріалу для поліпшення промислово цінних видів, було досліджено регенераційну здатність трьох типів експлантів на живильних середовищах з різним складом регуляторів росту. За допомогою ПЛР-аналізу генотипів рослин C. koktebelica та C. tataria визначено вплив культивування in vitro на генетичну стабільність рослин. Найкращі показники регенерації пагонів отримано на черешкових експлантах, культивованих на живильному середовищі MС із додаванням БАП та НОК. Сомаклональної мінливості у рослин за даних умов вирощування in vitro не виявлено.

Ключові слова: мікроклональне розмноження, культура in vitro, ДНК-маркери, Crambe koktebelica, Crambe tataria

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 4, C. 35-44

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

E-mail: nadu4ka gmail.com

Пушкарьова Н.О., Лахнеко О.Р., Белокурова В.Б., Моргун Б.В., Кучук М.В. Особливості регенерації та генетична мінливість рослин видів Crambe koktebelica та Сrambe tataria в культурі in vitro , Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 4, C. 35-44.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. O. Pushkarova, O. R. Lakhneko, V. B. Belokurova, B. V. Morgun, M. V. Kuchuk Peculiarities of Regeneration and Genetic Variability of Crambe koktebelica and Crambe tataria Plants in vitro, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 4, pp. 269–275
DOI: 10.3103/S0095452718040096


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.03.23