ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2022, том 56, N 5


Бублик О.М., Андрєєв І.О., Кунах В.А.Порівняльний аналіз промоторів генів транскрипційних факторів DREB2B у Deschampsia antarctica та інших злаків 3-15
 
Богданюк А.О., Юрчук Т.О., Петрушко М.П.Сезонні відмінності сперміологічних характеристик та рівня фрагментації ДНК у нативних та кріоконсервованих сперматозоїдах кіз зааненської породи16-24
 
Попович Л.В., Шатілло А.В., Зелінська Н.Б., Тавокіна Л.В., Городна О.В., Лівшиць Г.Б., Сіроха Д.А., Лівшиць Л.А.Поєднання хромосомної реорганізації та успадкованої точкової мутації призвело до розвитку рідкісного клінічного фенотипу у пацієнта з порушенням диференціації статі та нейром’язовою патологією25-31
 
Андреєва С.В., Корець К.В., Скороход І.М., Стародуб Г.С.Порівняльна характеристика цитогенетичних аномалій при різних формах мієлодиспластичних синдромів32-40
 
Соколова Д.О., Галич Т.В., Жук В.В., Кравець О.П., Кучук М.В.Зв’язок стимуляції антиоксидантного захисту рослин із ознаками нестабільності геному41-51
 
Козуб Н.О., Созінов І.О., Бідник Г.Я., Дем’янова Н.О., Созінова О.І., Карелов А.В., Борзих О.І, Блюм Я.Б.Ідентифікація генотипів з рекомбінантним плечем 1RS у гібридних популяціях F5 пшениці м᾿якої від схрещення носіїв 1BL.1RS і 1AL.1RS52-60
 
EL-SHEHAWI A.M., ELSEEHY M.A., ELSEEHY M.M.CpG methylation of the proximal promoter region regulates the expression of NAC6D gene in response to high temperature in wheat (Triticum aestivum)61-64
 
MEHRA Y., VISWANATHAN P.Early evidence of global dna methylation and hydroxymethylation changes in rat kidneys consequent to hyperoxaluria-induced renal calcium oxalate stones65-66
 
Kumar G., Pandey A.Selfish genetic drive of B chromosomes in diploid and autotetraploid coriander (Coriandrum sativum L.)67-68
 
Tynior W., Strzelczyk J.K.A brief landscape of epigenetic mechanisms in dental pathologies69-71
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.05.23