ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Studies on the ethyl methane sulphonate (EMS) induced desynapsis in Coriandrum sativum L.

Kumar G., Pandey A., Srivastava I.

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. Мета цього дослідження полягала у вивченні впливу обробки етилметансульфонатом (EMS) на мікроспорогенез і фертильність пилку Coriandrum sativum L. З цією метою насіння обробляли трьома послідовними дозами EMS: 0.1, 0.3 і 0.5 % і висівали його у трьох повторах для отримання покоління M1. Також окремо забезпечували контроль для кожного набору. Під час дослідження різних фаз мейозу у рослин, оброблених 0,3%- і 0,5%-вими розчинами EMS, спостерігали материнські клітини пилку (PMC) з десинаптичними хромосомами. Окрім десинаптичних унівалентів, у різних фазах мейозу також спостерігали різні інші типи хромосомних аберацій, такі як лаггарди, нерівномірний поділ та мости з аномальними постмейотичними продуктами.

Ключові слова: Coriandrum sativum L., десинаптичний, етилметансульфонат, фертильність пилку, синаптичний.

Цитологія і генетика 2022, том 56, № 1, C. 72-73

  1. Naithani Plant Genetics Laboratory, Department of Botany, University of Allahabad, Allahabad­ 211002, Uttar Pradesh, India
  2. Botanical Survey of India, Central Regional Centre, 10, Chatham Lines, Allahabad­211002, Uttar Pradesh, India

E-mail: srivastava_nitisha yahoo.com

Kumar G., Pandey A., Srivastava I. Studies on the ethyl methane sulphonate (EMS) induced desynapsis in Coriandrum sativum L., Цитологія і генетика., 2022, том 56, № 1, C. 72-73.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.12.23