Цитологія і генетика 2022, том 56, № 1, 39-45
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Властивості спонтанного RPSL-мутанта Streptomyces albus КО-1297

Шемедюк А.Л., Доля Б.С., Очі К., Федоренко В.О., Осташ Б.O.

  1. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 79005, Україна
  2. Технологічний інститут Хірошіми, Хірошіма 731­5193, Японія

Штам Streptomyces albus J1074 залишається однією із найпопулярніших платформ для відкриття нових природних сполук за рахунок експресії біосинтетичних генних кластерів (BGCs) з мікроорганізмів класу Actinobacteria. Наразі апробовано різноманітні способи, аби забезпечити максимальну експресію гетерологічних BGCs в цьому штамі. Однак, досі немає опису властивостей спонтанних мутантів J1074 за геном rpsL, що кодує рибосомний білок S12. Цікавість до таких мутацій у актинобактерій викликана тим, що вони забезпечують суттєве зростання антибіотичної активності. У цій роботі ми описуємо виділення та характеристику штаму S. albus KO-1297, що містить спонтанну міссенс-мутацію в гені rpsL, яка веде до заміщення Lys88àGlu у білку S12. Порівняно з вихідним штамом, цей мутант виявляє підвищену стійкість до стрептоміцину та вищу антибіотичну продуктивність. Штам КО-1297 і генно-інженерний rpsLK88E мутант К88Е не є ідентичними за здатністю продукувати антибіотики. КО-1297 також виявляє певний рівень нестабільності rpsL мутації. У геномах КО-1297 та його rpsLWT ревертанта виявлено мутації, які можуть зумовлювати фенотипові відмінності між цими штамами, а також ними та штамами SAM2 й К88Е.

Ключові слова: Streptomyces albus J1074, rpsL, mutations, genomics

Цитологія і генетика
2022, том 56, № 1, 39-45

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література