ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2022, том 56, N 3


Семиходський А., Ісмаїлова М.Виявлення хромосомних анеуплоїдій у бластомерах людини за допомогою FISH збільшує успіх ЕКЗ, покращуючи шанси на прогресування ембріонів до пологів 3-13
 
Гавва К.М., Колупаєв Ю.Є., Шкляревський М.А., Кокорев О.І., Дмитрієв О.П.Участь сірководню у формуванні теплостійкості проростків пшениці за дії загартувальної температури14-23
 
Муквіч О.М., Телегеєв Г.Д., Мацкевич А.М., Гільфанова А.М.Поліморфізми генів, асоційованих з внутрішньоклітинними сигнальними шляхами, при ювенільному ідіопатичному артриті24-34
 
Юет А.С., Дворщенко К.О., Гребіник Д.М., Берегова Т.В., Остапченко Л.І.Експресія генів CFTR, NFKB1 та OCLN під час відновлення цілісності шкіри35-43
 
Плоховська С.Г., Шадріна Р.Ю., Кравець О.А., Ємець А.І., Блюм Я.Б.Роль оксиду азоту у відповіді Arabidopsis thaliana на умови симульованої мікрогравітації та участь аутофагії в опосередкуванні цього процесу44-54
 
Гащишин В., Тимочко-Волошин Р., Параняк Н., Вовканич Л., Гложик І., Трач В., Музика Ф., Серафин Ю., Приступа Є., Борецький Ю.Регенерація м’язових волокон скелетних м’язів та регуляція метаболізму міосателітоцитів55-64
 
Sakr N.Adaptation of phytopathogenic fungi to quantitative host resistance: in vitro selection or greater aggressiveness in Fusarium head blight species on wheat65-67
 
Nikolic A., Despotovic J., Babic T., Antic J., Markovic S., Krivokapic Z., Radojkovic D.SMAD4 gene analysis in patients with early onset colorectal cancer: a pilot study68-69
 
Kumar G., Bhardwaj M.Gamma rays induced Cytomictic Variations in Pollen Mother Cells of Cumin (Cuminum cyminum) L.70-72
 
Huseynov M., Suleymanova Z., Ojaghi J., Mammadov A.Characterization and phylogeny analysis of Azerbaijan tea (Camellia sinensis L.) genotypes by molecular markers73-75
 
Öner Ç., Soyergin D., Özyurt A., Çolak E.4-Hydroxycoumarin effects on both cellular and genetic characteristics of hepatocellular carcinoma cells76-79
 
Dwivedi K., Roy A. K., Kaushal P., Pathak S., Malaviya D.R.Improving salt tolerance in Trifolium alexandrinum L. through interspecific hybridization, polyploidization and induced variations80-82
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.12.23