ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2011, том 45, N 6


Яцына А.И., Витрук Ю.В., Вернигородский С.В., Стаховский А.Э., Емец А.И., Блюм Я.Б., Таховский Э.А.Морфологический и гистохимический анализ трансформации слизистой оболочки артифициального илеального мочевого пузыря 3-9
 
MUHAMMAD IRFAQ KHAN, MIR AJAB KHAN, ABDUL JABBAR KHAN, GUL SANAT SHAH KHATTAK, TILA MOHAMMAD, MUSHTAQ AHMADSelection of parents for crossing based on genotyping and phenotyping for stripe rust (Puccinia striiformis) resistance and agronomic traits in bread wheat breeding10-27
 
Коршиков И.И., Демкович А.Е.Генетический полиморфизм по локусам GOT и GDH семенного потомства сосны обыкновенной в зоне действия азотсодержащих выбросов химкомбината28-33
 
Лиманська О.Ю., Лиманський О.П.Молекулярні технології в детекції чутливих та стійких до ізоніазиду мікобактерій туберкульозу34-47
 
Бойко С.М.Поліморфізм внутрішньоклітинних ізоферментів Schizophyllum commune Fr. (basidiomycetes) на території Донецької області48-52
 
Лыло В.В., Мацевич Л.Л., Коцаренко Е.В., Бабенко Л.А., Корнелюк, А.И., Сухорада Е.М., Лукаш Л.Л.Индукция экспрессии гена репаративного энзима О6-метилгуанин-ДНК метилтрансферазы под влиянием цитокина EMAP II в клетках человека in vitro53-60
 
Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Кунська Л.М., Демаш Д.В., Чехун В.Ф.Візуалізація особливостей розподілу і накопичення наночастинок заліза у чутливих та резистентних до протипухлинних препаратів клітинах раку молочної залози людини після різних термінів культивування із феромагнетиком у ліпосомній формі61-66
 
Куцоконь Н.К.Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus67-78
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 31.01.23