ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus

Куцоконь Н.К.

Огляд 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Ключові слова:

В даному огляді окреслено основні переваги, які може надати плантаційне вирощування тополь, наведено їхнє значення для промисловості, а також при вирішенні екологічних проблем. Методами генетичної інженерії проаналізовано напрямки вдосконалення фенотипів Populus. Ці напрямки пов’язані зі стійкістю до біотичного та абіотичного стресів, гербіцидів, а також з модифікацією якості деревини (зниження або модифікація вмісту лігніну), фіторемедіацією, прискоренням росту, зміною морфології рослин.

В представленном обзоре указаны основные преимущества, которые можно получить при плантационном выращивании тополей, описано их значение для промышленности и при решении экологических проблем. Проанализированы направления улучшения фенотипов Populus методами генетической инженерии, связанные с устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам, гербицидам, модификацией качества древесины (снижением или модификацией содержания лигнина), фиторемедиацией, усиленным ростом, изменением морфологии растений.

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 6, C. 67-78

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

E-mail: kutsokon gmail.com

Куцоконь Н.К. Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 6, C. 67-78.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. K. Kutsokon Main trends in the genetic transformation of Populus species, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 6, pp. 352-361
DOI: 10.3103/S009545271106003X


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 17.08.22