ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Pоль PPARs и его изоформ при метаболических нарушениях, связанных с инсулинорезистентностью и диабетом

Кравченко Н.А., Ярмыш Н.В.

Огляд 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

PPARs играют ключевую роль в энергетическом гомео-стазе, воспалении, развитии инсулинорезистентности, метаболическом синдроме, поэтому особое внимание уделяется синтезу лигандов PPARs (фибраты, тиазолидиндионы). Три изоформы PPARs активируются жирными кислотами и их дереватами – эйкозаноидами. Полиморфизм Pro12Ala гена PPARG2 влияет на чувствительность тканей к инсулину и на риск развития диабета. Полиморфизм PPARs вероятно связан с дифференцированным ответом на фармакотерапию, что является основанием для разработки персонализированного применения препаратов и оценки прогноза.

РЕЗЮМЕ (uk). PPARs відіграють ключову роль в енергетичному гомеостазі, запаленні, розвитку інсулінорезистентності, метаболічному синдромі, тому особливу увагу надано синтезу лігандів PPARs (фібрати, тіазолідіндіони). Три ізоформи PPARs активуються жирними кислотами та їхніми дереватами – ейкозаноїдами. Поліморфізм Pro12Ala гена PPARG2 впливає на чутливість тканин до інсуліну та на ризик розвитку діабету. Припускають, що поліморфізм PPARs пов’язаний з диференційованою відповіддю на фармакотерапію, а це є підставою для розробки персоналізованого застосування препаратів і оцінки прогнозу.

Ключові слова: полиморфизм генов PPARs, инсулинорезистентнось, ожирение, диабет, липиды

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 3, C. 68-77

  • ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», Харьков
  • Харьковский национальный медицинский университет

E-mail: zventa1957 mail.ru, zventa1957 yandex.ru

Кравченко Н.А., Ярмыш Н.В. Pоль PPARs и его изоформ при метаболических нарушениях, связанных с инсулинорезистентностью и диабетом, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 3, C. 68-77.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. A. Kravchenko, N. V. Yarmysh Role of PPARs and their isoforms in metabolic disorders related to insulin resistance and diabetes, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 3, pp. 191-199
DOI: 10.3103/S0095452711030042


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23