ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Генетический полиморфизм по локусам GOT и GDH семенного потомства сосны обыкновенной в зоне действия азотсодержащих выбросов химкомбината

Коршиков И.И., Демкович А.Е.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

По четырем локусам GOT и GDH на протяжении четырех лет изучена изменчивость семенного потомства (зародыши) трех субпопуляций Pinus sylvestris L. в разной степени подверженных воздействию выбросов крупного химкомбината по производству азотных удобрений. У потомства растений деградирующей и дигрессирующей субпопуляции в зоне острого воздействия аэрополлютантов (0,3–2 км) отмечена тенденция снижения гетерозиготности и повышенная встречаемость случаев существенного отклонения фактического распределения генотипов от теоретически ожидаемого.

За чотирма локусами GOT та GDH впродовж чотирьох років була вивчена мінливість насіннєвого потомства (зародки) трьох субпопуляцій Pinus sylvestris L., що різною мірою зазнають впливу викидів великого хімкомбінату з виробництва азотних добрив. У потомства рослин деградуючої та дигресуючої субпопуляції в зоні гострої дії аерополютантів (0,3–2 км) відзначено тенденції щодо зниження гетерозиготності та збільшення в них випадків значного відхилення фактичного розподілу генотипів від теоретично очікуваного.

Ключові слова:

аллозимы, Pinus sylvestris L., семенное потомство, система скрещивания, азотсодержащие выбросы.

алозими, Pinus sylvestris L., насіннєве потомство, система схрещування, азотвмісні викиди

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 6, C. 28-33

Донецкий ботанический сад НАН Украины

E-mail: donetsk­sad mail.ru

Коршиков И.И., Демкович А.Е. Генетический полиморфизм по локусам GOT и GDH семенного потомства сосны обыкновенной в зоне действия азотсодержащих выбросов химкомбината, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 6, C. 28-33.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. I. Korshikov, A. E. Demkovich Genetic polymorphism in the GOT and GDH loci of the scotch pine seed progeny in the area of action of nitrogen-containing emissions from the chemical complex, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 6, pp. 347-351
DOI: 10.3103/S0095452711060028


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 17.08.22