ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2021


Amna T., Alghamdi A., Khan R., Hassan M.Sh., Khil M.­S.Study on effects of Ag­SiO2 core shell nanoparticles on biocompatibility appraisal of myoblasts[2]81-82
Bilal M., Tabassum B., Ali Q., Nasir I.A.Down regulation of Potato Virus Y (PVY) Coat Protein (CP) expression by Iberis gibraltarica protein extract[1]93-95
Dagmura H., Yigit S., Gumusay O., Nursal A.F., Daldal E., Karakus N.eNOS and VEGF variants might increase the risk of pancreatic cancer[2]72-74
Daskalova N., Doneva S., Spetsov P.Genetic Variability in Winter Rye (Secale cereale L.) Accessions at Early Stage of Self-pollination Manifested through Fertility, Plant height and Secalins[1]98-100
Ecevit H., Urhan-Kucuk M., Uluca H., Tap D., Arpaci A.The role of oxidative stress in apoptosis and cell proliferation of human bronchial epithelial cells[3]80-81
Gok I., Cetinkunar S.Pattern of RAD51­G135C polymorphism among eastern mediterranean Turkish population and association with breast cancer[2]70-71
Kamalipooya S., Sabet A., Jouni F.J.Effect of Co­treatment with static magnetic field and Cis­diamminedichloroplatinum (II) on apoptosis and cell cycle progression in HeLa cell line and Hu02[2]68-69
Liang R., Caraballo­Ortiz M.A., Liu Y., Su X.Сharacterization of the complete chloroplast genome of Meconopsis puniceA (Papaveraceae), an endemic species from the Qinghai­Tibet plateau in China[2]75-76
Neeru Kamboj, Bhatnagar A., Yadav A.S.A study of constitutive heterochromatin and NOR banding in three species of Puntius from the State of Haryana, India[1]96-97
Ozsoy F., YIgIt S., Nursal A.F., Kulu M., Karakus N.The impact of PER3 VNTR polymorphism on the development of schizophrenia in a Turkish population[2]77-78
Reis G.B., Mesquita A.T., Andrade­vieira L.F., Azevedo A.L.S., Davide L.C.Somatic cell alterations in interspecific hybrids of Cenchrus purpureum (Schumach.) and Cenchrus americanus (L.) Morrone by genomic in situ hybridization[2]79-80
Yuksel B., Aksoy O., Kutluk T.Molecular and spectroscopic evaluation of the effects of coumarin on lentil[3]78-79
Zhu-Mei Ren, Yu-Jie XuComplete mitochondrial genome of Bubo bubo (Aves, Strigiformes, Strigidae), a national protected wildlife bird in China[3]76-77
Балацький В.М., Олійниченко Є.К., Буслик Т.В., Баньковська І.Б., Корінний С.М., Саєнко А.М., Почерняєв К.Ф.Асоціації генів QTL регіону хромосоми 2 з якістю м'яса і продуктивністю свиней великої білої породи[1]62-74
Білоножко Ю.О., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Калафат Л.О., Приваліхін С.М., Демкович А.Є., Блюм Я.Б., Пірко Я.В.Внутрішньовидова диференціація омели білої (Viscum album L.) за допомогою оцінки поліморфізму довжини інтронів β-тубуліну та SSR-аналізу[1] 3-12
Бублик О.М., Парнікоза І.Ю., Кунах В.А.Рівень поліморфізму та диференціація популяцій Iris pumila L. за даними трьох типів ПЛР-маркерів[1]42-54
Гур’янов Д.С., Антоненко С.В., Телегеєв Г.Д.Колокалізація білка BCR з клатрином, актином та кортактином свідчить про його можливу роль в регуляції розгалуження актину та клатрин-опосередкованому ендоцитозі[2]56-67
Земскова О.В., Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Романенко М.Г., Главацький О.Я., Клименко С.В.Розвиток пухлинно-індукованого ефекту свідка та радіочутливості в лімфоцитах периферичної крові хворих на гліобластому з різним статусом метилування гена MGMT в клітинах пухлини[2]24-31
Іщенко О.О., Беднарська І.О., Панчук І.І.Використання 5S рибосомної ДНК для молекулярної таксономії підтриби Loliinae (Poaceae)[1]13-22
Кириченко А.М., Щербатенко І.С., Коваленко О.Г.Віруси дикої флори та сучасні метагеномні методи їх дослідження[3]48-57
Кокорев О.І., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Горєлова О.І., Дмитрієв О.П.Реалізація впливу поліамінів на стан продихів гороху із залученням кальцію та компонентів ліпідного сигналінгу[2]15-23
Кравець О.А., Плоховська С.Г, Горюнова І.І., Ємець А.І., Блюм Я.Б.Джерела хромосомного поліморфізму мікроспороцитів у видів LIlium L.та Allium L: цитоміксис, екстра-хромосоми, димінуції хроматину[2] 3-14
Кузмицкая П.В., Дмитриева Т.М., Королева Е.С., Урбанович О.Ю., Маханько В.Л., Гунько Ю.В.Генетическое разнообразие Y-вируса картофеля в Беларуси[3]82-83
Матвєєва Н.А., Ратушняк Я.І., Дуплій В.П., Шаховський А.М., Кучук М.В.Вплив температурного стресу на «бородаті» корені Althaea officinalis, що несуть ген інтерферону α2b людини[3] 3-9
Морозов-Леонов С.Ю.Еволюційний потенціал гібридної форми
Pelophylax esculentus-ridibundus (Amphibia, Ranidae) у басейнах Дніпра та Десни: його втрати, спричинені напівклональним успадкуванням, та компенсаторна роль рекомбінації батьківських геномів
[3]10-24
Нестеренко Є.О., Краснопьорова О.Є., Ісаєнков С.В.Системи транспорту калію та їх роль в формуванні стресової відповіді, росту та розвитку рослин[1]75-92
Петрушко М.П., Будерацька Н.О., Гонтар Ю.В., Юрчук Т.О.Морфологічні та молекулярно-цитогенетичні характеристики гігантських ооцитів людини[2]32-39
Пірко Я.В., Карелов А.В., Козуб Н.О., Іващук Б.В., Созінов І.О., Топчій Т.В., Моргун В.В., Блюм Я.Б.Ідентифікація генів стійкості до жовтої іржі азійського походження у сортів і ліній озимої пшениці[3]25-34
Поліщук Л.В., Лук'янчук В.В.Загальні тенденції організації та локалізації crt-кластерів у геномах стрептоміцетів[2]40-47
Радченко М.М., Тігунова О.О., Зелена Л.Б., Бейко Н.Є., Андріяш Г.С., Шульга С.М.Філогенетичний аналіз штаму Bacillus subtilis IFBG МК-2 та продукування рибофлавіну його індукованими клонами[2]48-55
Скляр Т., Курагіна Н., Лавреньтєва К., Бурлака В., Лихолат Т., Лихолат О.Автономні генетичні елементи (АГЕ) бактерій та їх ієрархія[3]58-75
Тарасюк С.І., Заморов В.В., Залоїло О.В., Бєлікова О.Ю., Рaдіонов Д.Б.Генетична диференціація бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) окремих локалітетів Чорноморсько-Азовського басейну за мікросателітними локусами[3]35-47
Тістечок С.I., Тимчук I.В., Корнійчук O.В., Федоренко В.O., Лужецький A.M., Громико O.M.Генетична ідентифікація та антимікробна активність штаму Streptomyces sp. Je 1–6, виділеного з ризосферного ґрунту Juniperus excelsa Bieb.[1]33-41
Федота О.М., Рощенюк Л.В., Садовниченко Ю.О., Гонтар Ю.В., Меренкова І.М., Воронцов В.М., Рижко П.П.Генетичне дослідження X-зчепленого рецесивного іхтіозу на сході України[1]55-61
Фінюк Н.С., Попович М.В., Шалай Я.Р., Мандзинець С.М., Гренюх В.П., Остап’юк Ю.В., Обушак М.Д., Мітіна Н.Є., Заіченко О.С., Стойка Р.С., Бабський А.М.Антинеопластична активність in vitro похідного 2-аміно-5-бензилтіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями[1]23-32


Copyright© ICBGE 2002-2021 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.10.21