ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2020, том 54, N 5


Андреєва Ю.А., Лизак О.О., Лю Вен, Кан Іньцян, Дмитрук К.В., Сибірний А.А.Гени SEF1 та VMA1 регулюють біосинтез рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Candida famata 3-11
 
Дзанаєва Л.С., Рухала Ю., Сибірний А.А., Дмитрук К.В.Вплив транскрипційних факторів ZNF1 та SIP4 на алкогольну ферментацію ксилози у рекомбінантних штамів дріжджів Saccharomyces cerevisiae 12-20
 
Дмитрук О.В., Булботка Н.В., Сибірний A.A.Деградація ферментів катаболізму метанолу формальдегіддегідрогенази та форміатдегідрогенази у метилотрофних дріжджів Komagataella phaffii 21-26
 
Зазуля А., Семків М., Дмитрук К., Сибірний А.Адаптивна еволюція для підвищення продукції етанолу під час спиртового бродіння у промислових штамів дріжджів Saccharomyces cerevisiae 27-38
 
Петровська Я.О., Лизак О., Дмитрук К.В., Сибірний А.А.Вплив гену SFU1 на синтез рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Candida famata 39-44
 
Федорович Д., Борецький В., Пиняга Ю., Богович I., Борецький Ю., Сибірний A.Клонування генів SEF1 і TUP1, які кодують транскрипційний активатор і глобальний репресор у флавіногенних дріжджів Meyerozyma (Candida, Pichia) Guilliermondii 45-53
 
Блюм Р.Я., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Демкович А.Є., Пірко Я.В., Ємець А.І., Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б.Оцінка різноманітності і перспектив селекції українських генотипів ярого рижію 54-74
 
Фінюк Н., Романюк Н., Мітіна Н., Лобачевська О., Заіченко О., Терек О., Стойка Р.Оцінка фітотоксичного та мутагенного потенціалу нових полімерних носіїв генів на основі ДMAEMA 75-88
 
Єфіменко Н., Люта М., Кармаш О., Гіжецька О., Коробов А., Сибірна Н.Вплив низькоінтенсивного світлового випромінювання синього кольору на фізико-хімічні властивості еритроцитів крові щурів за умов цукрового діабету 89-96
 
Кармаш О.І., Люта М.Я., Коробов А.М., Сибірна Н.О.Вплив фотобіомодуляційної терапії на розвиток оксидативного стресу у лейкоцитах крові щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом 97-107
 
BEENA V.L., BEEVY S. SUHARAIntervarietal karyomorphological studies on two species of Passiflora L. (Passifloraceae)108-110
 
Majid M.U., Sher Z., Rashid B., Ali Q., Sarwar M.B., Hassan S., Husnain T.Role of leaf epicuticular wax load and composition against whitefly population and cotton leaf curl virus in different cotton varieties111-113
 
Bingöl G., Polat F., Diler S.B.Association of IL-1RA and IL-4 gene vntrs with susceptibility to prostate cancer in turkish population114-116
 
Mona Mohamed ElseehyDifferential transgeneration methylation of exogenous promoters in T1 transgenic wheat (Triticum aestivum)117-119
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 04.02.23