ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2007, том 41, N 2


Старокадомский П.Л., Дубей И.Я, Окунев О.В., Иродов Д.М.Конструирование химерного интеин-содержащего белка и оценка условий его расщепления 3-11
 
Лиманський О.П.Візуалізація РНК-транскриптів за допомогою атомно-силової мікроскопії12-18
 
Мельник В.М., Андрєєв І.О., Спірідонова К.В., Страшнюк Н.М., Кунах В.А.Зміни 18S-25S рДНК у культурі тканин деяких видів тирличів Gentiana L.19-23
 
Белоконь С.В., Хаустова Н.Д., Тоцкий В.Н.Локус Adh и приспособленность мутантов cn и vg в экспериментальных популяциях Drosophila melanogaster Meig24-29
 
Файт В.И., Чеботарь С.В., Мокану Н.В., Пилипенко М.В.Эффекты аллелей гена Rht 8 по агрономическим признакам у озимой мягкой пшеницы в условиях степи юга Украины30-36
 
Кожухова Н.Е., Сиволап Ю.М., Вареник Б.Ф., Соколов В.М.Маркування локусів, що обумовлюють стійкість кукурудзи до фузаріозних гнилей37-41
 
Андреева С.В., Дроздова Вд., Емельяненко Л.А.Перестройки хромосомы 11 при разных гематологическихнеоплазиях42-48
 
Гарбар Д.А., Гарбар А.В.Кариологические особенности рода Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауны Украины49-55
 
Nersesyan A.K., Ilin A.I.The micronucleus assay in exfoliated human cells: a mini-review of papers from the Cis56-66
 
Кириченко А.М., Телегеєва Т.А., Коваленко О.Г.Молекулярно-генетичні механізми стійкості рослин до вірусів67-79
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.09.23