Цитологія і генетика 2007, том 41, № 5, 32-35
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Індивідуальна радіочутливість людини: цитогенетичні аспекти

Дьоміна Е.А., Рябченко Н.М., Бариляк І.Р.

  • Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України,
    Київ
  • Науковий центр радіаційної медицини АМН України,
    Київ

В соответствии с фундаментальными положениями радиационной цитогенетики разработана и аппробирована схема цитогенетического исследования индивидуальной радиочувствительности условно здоровых лиц с использованием хромосомного теста (G2-assay).

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2007, том 41, № 5, 32-35

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література