Цитологія і генетика 2007, том 41, № 2, 37-41
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Маркування локусів, що обумовлюють стійкість кукурудзи до фузаріозних гнилей

Кожухова Н.Е., Сиволап Ю.М., Вареник Б.Ф., Соколов В.М.

  1. Південний біотехнологічний центр у рослинництві УААН, Одеса
  2. Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насінництва і насіннєзнавства УААН, Одеса

Проведено генотипирование популяции F2, которая получена от скрещивания линий кукурузы Одесская 139 и R221, контрастных по устойчивости к фузариозным гнилям. Выявлен кодоминантный ДНК-маркер RGA11 локуса, детерминирующего устойчивость кукурузы к фузариозным гнилям, на расстоянии 18,3 сМ.

Ключові слова: maize, resistance, Fusarium rot, PCR-analysis, DNA-marker

Цитологія і генетика
2007, том 41, № 2, 37-41

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література