ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2003, том 37, N 6


Ныпорко А.Ю., Демчук О.Н., Блюм Я.Б.Анализ структурных особенностей α-тубулина растений, обеспечивающих повышенную устойчивость к холоду 3-11
 
Митрофанова И.В., Галаев А.В., Сиволап Ю.М.Исследование молекулярно-генетической гетерогенности растений клематиса (Clematis l.), полученных путем органогенеза и соматического эмбриогенеза in vitro12-16
 
Комарницький С.І., Комарницький І.КФілогенія хлоропластної ДНК 18 видів родини Solanaceae17-22
 
Дубровная О.В., Тищенко Е.Н.Геномная изменчивость морфогенного и неморфогенного каллуса кормовой свеклы23-30
 
Барышева И.А., Тулаева М.И., Чисников В.С.Исследование внутрисортовой изменчивости ДНК винограда ПДРФ и ПЦР методами31-38
 
Козуб Н.О., Созінов І.О., Лісова Г.М., Созінов О.О., Ксиніас І.Н., Роупакіас Д.Г., Гоулі-вавдіноуді Е.Алельний склад за локусами запасних білків групи грецьких сортів ярої м’якої пшениці39-40
 
Горенская О.В., Страшнюк В.Ю., Шахбазов В.Г., Какпаков В.Т.Влияние генотипа на пуфинг политенных хромосом и биоэлектрические свойства клеточных ядер Drosophila melanogaster в связи с действием экдизона в опытах in vivo и in vitro41-46
 
Пустовойт С.П.Анализ связи между дискретными генотипическими параметрами и количественными морфологическими признаками у нерки Oncorhynchus nerka (walbaum) р. Камчатка47-54
 
Грищенко Н.В., Бичкова А.М., Пічкур Н.А., Скибан Г.В., Дмитренко В.В., Лівшиць Л.А.Дослідження дуплікації хромосомної ділянки 17Р11.2-12 у хворих із спадковою мотосенсорною невропатією типу 1А55-59
 
Петрушко М.П.Цитогенетический анализ неоплодотворенных ооцитов человека60-65
 
Дмитрієв О.П., Гуща М.І.Вплив УФ-В радіації на цито-фізіологічні реакції у рослин66-77
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.12.23