ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2011, том 45, N 4


Яцына А.И., Стаховский Э.А., Шеремет Я.А., Спивак С.И., Стаховский А.Э., Гаврилюк О.Н., Витрук Ю.В., Емец А.И., Блюм Я.Б.Особенности апоптозного ответа клеток рака мочевого пузыря на неоадъювантную химиотерапию 3-8
 
Галаєв О.В., Шевчук Г.Ю., Дудченко В.В., Сиволап Ю.М.Молекулярно-генетичний аналіз геному сорізу (Sorghum oryzoidum) 9-15
 
Тихонов А.В., Мартынов В.В., Дорохов Д.Б.Изучение взаимовлияния субпопуляций дикой сои (Glycine soja) в долине реки Цукановки на юге Дальнего Востока России16-22
 
Агабейли Р.А., Мирзазаде Г.Г.Исследование генопротекторных свойств масел из плодов и листьев Fagus orientalis Lipsky23-28
 
Ізмайлова О.В., Шликова О.А., Боброва Н.О., Кайдашев І.П.Зв’язок поліморфізмів генів TLR2 та TLR4 зі схильністю до окремих урогенітальних інфекцій29-35
 
Моргун В.В., Ларченко Е.А., Костяновский Р.Г., Катеринчук А.М.Хиральные мутагены: цитогенетические эффекты на высших растениях36-43
 
Srivastava P., Kumar G.EMS Induced Cytomictic Variability in Safflower (Carthamus tinctorius L.)44-49
 
Поляковський С.О., Дмитрієв О.П.Дослідження «праймінгу» накопичення калози в Allium cepa при обробці біотичними індукторами50-54
 
Кириченко А.М., Коваленко О.Г.Генетичні основи та функціонування систем трансдукції сигналу в рослин за вірусної резистентності55-66
 
Чеботар Г.О., Чеботар С.В.Гіберелін-сигнальні шляхи рослин67-78
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.09.23