ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Гіберелін-сигнальні шляхи рослин

Чеботар Г.О., Чеботар С.В.

Огляд 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Молекулярні механізми росту та розвитку рослин детально вивчаються в останнє десятиріччя. Стає очевидною роль рослиноспецифічної родини GRAS-протеїнів в цих процесах. В роботі підкреслено значення DELLA-протеїнів та показано модель гіберелін-сигнальних шляхів рослин, яка розпочинається зі зв’язування біологічно активної гіберелової кислоти з рецептором та DELLA-протеїном. Такий комплекс убіквітинується, завдяки чому стає мішенню для протеасомної деградації. При руйнуванні DELLA-протеїнів знімається репресія росту та спостерігається гіберелова відповідь, яка проявляється в індукції ростових процесів. Обговорюються молекулярні механізми функціонування DELLA-протеїнів як транскрипційних факторів.

Молекулярные механизмы роста и развития растений детально изучаются в последнее десятилетие. Становится очевидной роль растениеспецифичного семейства GRAS-протеинов в этом процессе. В работе подчеркнуто значение DELLA-протеинов и показана модель гиббереллин-сигнального пути растений, которая начинается со связывания биологически активной гибберелловой кислоты с рецептором и DELLA-протеином. Такой комплекс убиквитинируется, благодаря чему становится мишенью для протеасомной деградации. При разрушении DELLA-протеинов снимается репрессия роста и наблюдается гибберелловый ответ, который проявляется в индукции ростовых процессов. Обсуждаются молекулярные механизмы функционирования DELLA-протеинов как транскрипционных факторов.

Ключові слова: гиббереллин, DELLA-протеины, гены короткостебельности

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, C. 67-78

Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України, Одеса

E-mail: gchebotar rambler.ru

Чеботар Г.О., Чеботар С.В. Гіберелін-сигнальні шляхи рослин, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 4, C. 67-78.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
G. O. Chebotar, S. V. Chebotar Gibberellin-signaling pathways in plants, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 4, pp. 259-268
DOI: 10.3103/S0095452711040037


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.12.23