ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Генетичні основи та функціонування систем трансдукції сигналу в рослин за вірусної резистентності

Кириченко А.М., Коваленко О.Г.

Огляд 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Аналізуються генетичні основи та сучасні уявлення про молекулярні механізми розпізнавання рослинами патогенів переважно вірусної природи. Обговорюється значення сигнальних систем та їхніх ключових чинників в рослинному організмі. Розглядається можлива участь різних еліситорів в процесах трансдукції сигналів.

Анализируются генетические основы и современные представления о молекулярных механизмах распознавания растениями патогенов преимущественно вирусной природы. Обсуждается значение сигнальных систем и их ключевых факторов в растительном организме. Рассматривается возможное участие различных елиситоров в процессах сигнальной трансдукции.

Ключові слова: трансдукція сигналів, еліситор, рецептор, ліганд, месенджери, вірусостійкість, надчутлива реакція, гени стійкості та авірулентності

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, C. 55-66

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

E-mail: kirangel.07 meta.ua

Кириченко А.М., Коваленко О.Г. Генетичні основи та функціонування систем трансдукції сигналу в рослин за вірусної резистентності, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 4, C. 55-66.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. M. Kyrychenko, O. G. Kovalenko Genetic basis and functioning of the signal transduction system in plants under the conditions of viral resistance, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 4, pp. 249-258
DOI: DOI10.3103/S0095452711040062


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.12.23