ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Дослідження «праймінгу» накопичення калози в Allium cepa при обробці біотичними індукторами

Поляковський С.О., Дмитрієв О.П.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Досліджено вплив попередньої обробки індукторами стійкості цибулі на рівень синтезу калози. Методом спектрофлуориметрії показано, що обробка лусок цибулі саліциловою та гексановою кислотами призводить до праймування реакції відкладання калози, тобто зміцнення механічного бар’єра на шляху інфекції.

Исследовано воздействие предварительной обработки индукторами устойчивости (салициловая и гексановая кислоты) клеток лука трех сортов на уровень синтеза калозы. Показана способность низких концентраций этих индукторов повышать устойчивость лука к патогенным инфекциям. Методом спектро-флюориметрии показано, что обработка чешуй лука салициловой и гексановой кислотами приводит к праймированию реакции отложения каллозы.

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, C. 50-54

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

E-mail: polykovskiy yandex.ru

Поляковський С.О., Дмитрієв О.П. Дослідження «праймінгу» накопичення калози в Allium cepa при обробці біотичними індукторами, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 4, C. 50-54.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. O. Poliakovskiy, O. P. Dmitriev Study of priming for callose accumulation in Allium cepa during treatment with biotic inducers, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 4, pp. 245-248
DOI: 10.3103/S0095452711040086


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.03.23