Цитологія і генетика, 2009, № 3

Prokopyk D.O., Antonyuk M.Z., Ternovskaya T.K.
The genetic control of the α-amylase isozymes of the durum wheat (triticum durum Desf.)
Монтвід П.Ю.
Прояв частоти хіазм в мейоцитах поперекових секцій пиляка у представників роду Capsicum L.
Хаблак С.Г., Чеченева Т.Н.
Перспектива генетического улучшения структуры соцветий масличных культур семейства Brassicaceae
Коваленко О.Г., Поліщук О.М., Ісакова В.О.
Протипухлинна активність комплексних препаратів у культурі клітин картоплі, трансформованих Agrobacterium tumefaciens
Моцный И.И., Файт В.И., Благодарова Е.М.
Идентификация и характеристика 1R(1В) замещенных линий мягкой пшеницы
Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Галанта О.С.
Диференціювання дофамінергічних нейронів з ембріональних нервових клітин людини в культурі
Грищенко Н.В., Кучеренко А.М., Пацкун Е.Й., Лівшиць Л.А
Дослідження асоціації генотипу та фенотипових проявів патогенезу хореї Гентингтона
Лук’янова А.С., Пєньковська-Ґреля Б., Масляк З.В.
Комплексні цитогенетичні аномалії при хронічній мієлоїдній лейкемії: опис випадку
Kobylyanskyy A., Ostash B., Fedorenko V.
Heterologous cross-expression of oxygenase and glycosyltransferase genes in streptomycetes, producing angucyclic antibiotics
Карпов П.А., Надеждина Е.С., Емец А.И., Матусов В.Г., Ныпорко А.Ю., Шашина Н.Ю., Блюм Я.Б.
Биоинформационный поиск растительных протеинкиназ, участвующих в фосфорилировании белков микротрубочек и регуляции деления клеток
Rassi H.
Stem cell therapy for hereditary breast cancer