Цитологія і генетика 2009, том 43, № 3, 20-25
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Протипухлинна активність комплексних препаратів у культурі клітин картоплі, трансформованих Agrobacterium tumefaciens

Коваленко О.Г., Поліщук О.М., Ісакова В.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Показана ингибирующая активность комплексных препаратов по отношению к опухолям, индуцированным A. tumefaciens в культуре паренхимы клубней картофеля. В состав препаратов входят дрожжевой маннан, диацетил-2,4-диоксогексагидро-1-3-5-триазин, цианогуанидин, алкансульфокислоты или микробные метаболиты Pseudomonas sp. Противоопухолевое действие препаратов выше при использовании их как профилактических, нежели терапевтических средств.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2009, том 43, № 3, 20-25

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література