Цитологія і генетика, 2018, № 6

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Дробот К.О., Матвєєва Н.А.
Акумуляція індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот «бородатими» коренями Artemisia vulgaris
Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Кокорев А.И., Горелова Е.И., Дмитриев А.П.
Метилжасмонат и оксид азота в регуляции устьичного аппарата Arabidopsis thaliana
Корж В., Кондричин І., Віната Ц.
Даніо – нова модельна система експериментальної біології
Іщенко О.О., Панчук І.І., Андрєєв І.О., Кунах В.А., Волков Р.А.
Молекулярна організація 5S рибосомної ДНК Deschampsia Antarctica
Межжерин С.В., Циба А.А., Салий Т.В., Павленко Л.И.
Фрагментации ядер в диплоидно-полиплоидных популяциях щиповок рода Сobitis
Карпов П.А., Новожилов Д.О., Исаенков С.В., Блюм Я.Б.
Профильный поиск сайтов фосфорилирования тубулина кальций-зависимыми протеинкиназами Arabidopsis thalian
Козуб Н.О., Созінов І.О., Карелов А.В., Бідник Г.Я., Дем'янова Н.О., Созінова О.І., Блюм Я.Б., Созінов О.О.
Дослідження рекомбінації між плечами 1RS від жита Petkus та Insave у складі пшенично-житніх транслокацій 1BL.1RS і 1AL.1RS з використанням запасних білків як генетичних маркерів<
Постовойтова А.С., Йотка О.Ю., Пірко Я.В., Блюм Я.Б.
Молекулярно-генетична оцінка однорідності сортів льону-довгунця на основі полімофізму довжини інтронів генів актину та мікросателітних локусів
Шеметун О.В., Талан О.О., Демченко О.М., Курінний Д.А., Папуга М.С., Пілінська М.А.
Частота спонтанних і радіаційно-індукованих аберацій хромосом в лімфоцитах периферичної крові осіб різного віку
Farsangi F.J., Thorat A.S., Devarumath R.M.
ASSESSMENT OF THE UTILITY OF TRAP AND EST­SSRs MARKERS FOR GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF SUGARCANE GENOTYPES
Kumar G., Singh S.
Enigmatic phenomenon of secondary association among bivalents in Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)