ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2018, том 52, N 6


Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Дробот К.О., Матвєєва Н.А.Акумуляція індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот «бородатими» коренями Artemisia vulgaris 3-9
 
Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Кокорев А.И., Горелова Е.И., Дмитриев А.П.Метилжасмонат и оксид азота в регуляции устьичного аппарата Arabidopsis thaliana10-17
 
Корж В., Кондричин І., Віната Ц.Даніо – нова модельна система експериментальної біології18-29
 
Іщенко О.О., Панчук І.І., Андрєєв І.О., Кунах В.А., Волков Р.А.Молекулярна організація 5S рибосомної ДНК Deschampsia Antarctica30-37
 
Межжерин С.В., Циба А.А., Салий Т.В., Павленко Л.И.Фрагментации ядер в диплоидно-полиплоидных популяциях щиповок рода Сobitis38-45
 
Карпов П.А., Новожилов Д.О., Исаенков С.В., Блюм Я.Б.Профильный поиск сайтов фосфорилирования тубулина кальций-зависимыми протеинкиназами Arabidopsis thalian46-60
 
Козуб Н.О., Созінов І.О., Карелов А.В., Бідник Г.Я., Дем'янова Н.О., Созінова О.І., Блюм Я.Б., Созінов О.О.Дослідження рекомбінації між плечами 1RS від жита Petkus та Insave у складі пшенично-житніх транслокацій 1BL.1RS і 1AL.1RS з використанням запасних білків як генетичних маркерів<61-70
 
Постовойтова А.С., Йотка О.Ю., Пірко Я.В., Блюм Я.Б.Молекулярно-генетична оцінка однорідності сортів льону-довгунця на основі полімофізму довжини інтронів генів актину та мікросателітних локусів71-85
 
Шеметун О.В., Талан О.О., Демченко О.М., Курінний Д.А., Папуга М.С., Пілінська М.А.Частота спонтанних і радіаційно-індукованих аберацій хромосом в лімфоцитах периферичної крові осіб різного віку86-92
 
Farsangi F.J., Thorat A.S., Devarumath R.M.ASSESSMENT OF THE UTILITY OF TRAP AND EST­SSRs MARKERS FOR GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF SUGARCANE GENOTYPES93-95
 
Kumar G., Singh S.Enigmatic phenomenon of secondary association among bivalents in Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)96-97
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.05.23