ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2018, том 52, N 5


Лихолат Ю.В., Хромих Н.О., Пірко Я.В., Алексєєва А.А., Пастухова Н.Л., Блюм Я.Б.Склад епікутикулярних восків листя дерев роду Tilia L. як маркерна ознака адаптації до кліматичних умов степового Придніпров’я 3-12
 
Карастан О.М, Мулюкіна Н.А., Папіна О.С.Верифікація родоводів сортів та форм винограду за допомогою мікросателітного аналізу13-27
 
Бакума А.О., Попович Ю.А., Моцний І.І., Чеботар Г.О., Чеботар С.В.Вплив алеля Ppd-D1a на темпи розвитку та агрономічні ознаки пшениці, визначений із застосуванням ліній-аналогів28-40
 
Манойлов К.Ю., Лабинцев А.Ю., Короткевич Н.В., Максимович Я.С., Колибо Д.В., Комісаренко С.В.Особливості інтерналізації дифтерійного токсину резистентними та чутливими клітинами ссавців41-50
 
Луговой С.И., Харзинова В.Р., Крамаренко С.С., Лихач А.В., Крамаренко А.С., Лихач В.Я.Генетический полиморфизм микросателлитных локусов и их ассоциация с воспроизводительными качествами свиней украинской мясной породы51-61
 
Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Дибська О.Б., Пілінська М.А.Порівняння модифікуючої дії астаксантину на розвиток радіаційно-індукованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах крові людини, опромінених in vitro на різних стадіях клітинного циклу62-68
 
Кириченко А.Н., Цыганенко К.С., Олишевская С.В.Гиповирулентность миковирусов как инструмент биотехнологического контроля фитопатогенных грибов69-80
 
Пикало С.В., Дубровна О.В.Мінливість геному тритикале в культурі in vitro81-90
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.05.23